Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg är en paraplyorganisation bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Vi arbetar för ökat inflytande för personer med psykisk ohälsa.

Webbutbildning i brukarinflytande

NSPH Västra Götaland och Göteborg har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning. Syftet är att stödja en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen riktar sig till politiker, kommun, region, myndigheter och brukarorganisationer.

Senaste nyheterna från Aktuellt

Sommarledighet

Nu tar vi på NSPH Västra Götaland ledigt. Vi är tillbaka igen i augusti. Ha en bra sommar!

Sammanfattning av en händelserik termin

Vårterminen 2024 är slut och vi på NSPH Västra Götaland ser fram emot välbehövlig semester. Under juli är vårt kansli stängt. Det har varit en…

Röster om egen erfarenhet: Lisa, Anders och Magnus om samarbete mellan egenerfarna

Vad innebär det att arbeta med egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Varför är den egenerfarna kunskapen viktig? Hur samarbetar vi inom brukarrörelsen? Och hur ser…