Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg är en paraplyorganisation bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Vi arbetar för ökat inflytande för personer med psykisk ohälsa.

Webbutbildning i brukarinflytande

NSPH Västra Götaland och Göteborg har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning. Syftet är att stödja en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen riktar sig till politiker, kommun, region, myndigheter och brukarorganisationer.

Senaste nyheterna från Aktuellt

Hur har Funktionsstödsenheten Nordost arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

Under våren och en bit in på hösten 2023 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Funktionsstödsenheten Nordost (Göteborgs Stad). Nu har samordnaren Lisa Vainio…

Utbildning i brukarrepresentation

I veckan deltog medarbetare på NSPH Västra Götaland, peer supportrar i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt föreningsrepresentanter från bland annat Spes, Ibis, Shedo, Frisk…

Fortsatt samarbete kring Peer Support

NSPH ingår sedan 2023 i ett samarbete med organisationer i Norden och Baltikum för att dela erfarenheter kring utvecklingen av Peer Support. Nu är det…