Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland och Göteborg är en paraplyorganisation bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Vi arbetar för ökat inflytande för personer med psykisk ohälsa.

Webbutbildning i brukarinflytande

NSPH Västra Götaland och Göteborg har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning. Syftet är att stödja en långsiktig utveckling av metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen riktar sig till politiker, kommun, region, myndigheter och brukarorganisationer.

Senaste nyheterna från Aktuellt

Digital dialogfika 18/4: Valet och demokrati

NSPH Västra Götaland bjuder in till en digital dialogfika med tema Valet och demokrati. Dagens gäst är Stefan Lydén. Stefan arbetar som valsamordnare i Göteborg…

Påskhälsning

Nu tar vi lite välbehövlig ledighet och hoppas att du också får möjlighet till vila och återhämtning. Glad påsk!

Utlysning av medel till civilsamhället för suicidpreventiva insatser i Västra Götaland under 2024

NSPH Västra Götaland har fått i uppdrag av Styrgrupp Handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention att fördela riktade medel inom området suicidprevention till föreningar/organisationer inom civilsamhället…