Krönika av Petter

Att jag sökte mig till ÅSS var en naturlig följd av den helomvändning jag gjort i livet. Från att i många år dagligen ha kämpat med att anpassa mig till livet bestämde jag mig för att vända på steken. Från och med nu skulle jag anpassa livet till mig och inte tvärtom. Istället för att dölja och kämpa mot min psykiska ohälsa började jag ge den plats i mitt liv.

Jag hoppade av min yrkesbana, tog hjälp av Arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb med anpassningar och började prata mer öppet med familj och vänner om hur jag verkligen mådde. Genom att sänka kraven i livet startade jag den välbekanta övergången från att överleva till att leva. En övergång som pågår än idag.

Numera finns det många forum där man kan träffa andra med psykisk ohälsa. Inte minst på nätet. ÅSS är en fysisk plats för sådana möten. Jag inser i skrivande stund hur mycket det faktiskt betytt för mig, och fortfarande betyder, att umgås med andra med liknande erfarenheter. Just att kunna vara så pass öppen och ärlig. Kunna säga hur en mår, vad en behöver, vad en inte klarar av, och att då bli förstådd och inte dömd eller ifrågasatt. Det är väldigt värdefullt.

Dessutom kan ångest, nedstämdhet och andra psykiska svårigheter för många bidra till en känsla av att man är dålig, konstig, annorlunda eller sämre än andra. Som att man spelar i en annan liga. När en människa då öppnar sig om sitt lidande och sina svårigheter lyfts en upp från sitt sänkta självvärde jämfört med den andre. När en blir mer jämbördig behöver en inte lika krampaktigt hålla uppe en normal fasad, som i sig tar energi och skapar ångest. Bara det kan alltså innebära en rejäl lättnad. På så sätt blir det lättare att slappna av och det uppstår möjligheter till läkande och personlig växt.

 

Det finns många olika typer av patientföreningar. Vissa är diagnosinriktade, exempelvis ÅSS som vänder sig till människor med ångestproblematik, medan andra är mer generella och riktar sig till personer med psykisk ohälsa oavsett diagnos. Det pågår en mängd olika aktiviteter på föreningarna, var och en har sitt eget upplägg och utbud. Det kan till exempel vara samtalsgrupper, telefonstödlinjer, kurser, öppet hus / cafékvällar, föreläsningar, utflykter och filmvisningar. Flera arbetar intressepolitiskt med målet att förbättra villkoren i samhället för sin målgrupp. Föreningarna drivs av och är till för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen för egen del eller som anhörig. Samtliga av föreningarnas aktiviteter bygger på konceptet ”kamratstöd” – det vill säga en inre process av att läkas och stärkas i mötet med andra med liknande erfarenheter som en själv.

Målet för min del med att besöka ÅSS var att få nya vänner som själva hade erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag började i en samtalsgrupp, gick på föreläsningar, deltog i en kurs och var med på utflykter. Så småningom började jag engagera mig i föreningen, först som värd för öppet hus / cafékvällar och därefter i föreningsstyrelsen. Nyligen startade jag även upp en filmklubb tillsammans med en annan föreningsmedlem.

Min innerliga förhoppning är att brukar- och patientföreningarna blir mycket mer synliga i samhället, att många fler söker sig dit och att konceptet kamratstöd får en etablerad status inom psykiatrin som en bevisat effektiv metod för återhämtning till psykisk hälsa.

 

Petter,
NSPHiG