7/3: Webbinarium om personcentrering i tvångsvård

, ,

Den 7 mars kl. 13-15.30 anordnar SKR och Socialstyrelsen webbinariet ”En personcentrerad tvångsvård – är det möjligt?”. Ingen anmälan krävs.

Agneta Persson på NSPH Västra Götaland inleder tillfället med att dela med sig av egna erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård. Hon kommer bland annat lyfta vikten av delaktighet och inflytande för brukare/patienter i alla situationer – inte minst i den oftast särskilt utsatta situationen som en tvångsvård innebär. Agneta deltar även i det avslutande panelsamtalet.

Programpunkter:

  • Reflektioner kring personcentrering och tvång utifrån den egna erfarenheten
  • Delat beslutsfattande – en metod som kan öka delaktighet i tvångsvården och minska framtida behov av tvång
  • Hur kan personer som tvångsvårdats och erfarit tvångsåtgärder återfå förtroendet för vård och omsorg? 
  • Utmaningar vid övergång från tvångs- till öppenvård för personer med komplex problematik
  • Brukarspecialistfunktioner som en del av en personcentrerad tvångsvård
  • Avslutande panelsamtal

Här finns mer information om tillfället och programpunkterna.

Här kommer webbinariet sändas.