NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa.
NSPH Västra Götaland medverkar på Scenen för psykisk hälsa genom vår medarbetare Helen Johansson (handledare för peer supportrar) tillsammans med peer supportern Catrine för att prata om Peer Support. Såhär skriver NSPH om programpunkten:

”Med stöd av någon som förstår ens utmaningar i kampen med psykisk ohälsa så mår man bättre. Det finns idag omkring 100 peer supportrar i Sverige, utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Erfarenheten visar att de skapar förtroende mellan patienten och vårdpersonalen, vilket också påskyndar återhämtningsarbetet. Lär dig mer om den spännande utvecklingen kring Peer Support runt om i landet”.
Dag: torsdag 28 september
Tid: kl. 15:30-16.00
På söndagen kl. 09:30-10.00 gästas scenen av Hjärnkoll i Västra Götalands ambassadör Hedvig Modig, som delar med sig av sin upplevelse av att vara en transkvinna och erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till minoritetsstress, diskriminering och könsdysfori.

Utöver det finns en rad andra programpunkter på Scenen för psykisk hälsa, däribland med NSPH Skåne, Hjärnkollsambassadörer och föreningar (så som Suicide Zero, SPES, RFHL och Riksförbundet Attention).