NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa.
NSPH Västra Götaland medverkar på Scenen för psykisk hälsa genom vår medarbetare Helen Johansson (handledare för peer supportrar) tillsammans med peer supportern Catrine för att prata om Peer Support. Såhär skriver NSPH om programpunkten:

”Med stöd av någon som förstår ens utmaningar i kampen med psykisk ohälsa så mår man bättre. Det finns idag omkring 100 peer supportrar i Sverige, utbildade stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Erfarenheten visar att de skapar förtroende mellan patienten och vårdpersonalen, vilket också påskyndar återhämtningsarbetet. Lär dig mer om den spännande utvecklingen kring Peer Support runt om i landet”.
Dag: torsdag 28 september
Tid: kl. 15:30-16.00
På söndagen kl. 09:30-10.00 gästas scenen av Hjärnkoll i Västra Götalands ambassadör Hedvig Modig, som delar med sig av sin upplevelse av att vara en transkvinna och erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till minoritetsstress, diskriminering och könsdysfori.

Utöver det finns en rad andra programpunkter på Scenen för psykisk hälsa, däribland med NSPH Skåne, Hjärnkollsambassadörer och föreningar (så som Suicide Zero, SPES, RFHL och Riksförbundet Attention).

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer