Senaste inläggen från Aktuellt

NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96:s arbete med resultatet från två brukarrevisioner

01 december, 2022
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg brukarrevisioner på NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96. Den här terminen besökte vi verksamheterna för uppföljningssamtal. NU-sjukvårdens allmänpsykiatriska akutavdelningar 95 och 96 har 14 vårdplatse ...
Läs mer

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022
Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support. Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan til ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022
Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Br ...
Läs mer

Besök på KBT Fagskole i Trondheim

16 november, 2022
I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support. I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet. ...
Läs mer

Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet

14 november, 2022
Intervju med Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck inför Hjärnkoll i Västra Götalands frukostseminarium om psykisk ohälsa och äldre den 2 december. Under 2020–2022 har Göteborgs Stads äldreombudsman Helena Bjurbäck ingått som samverkanspart i det suicidpreventiva projektet  ...
Läs mer

P4 Sjuhärad – reportage om peer support

08 november, 2022
P4 Sjuhärad har gjort ett reportage om peer support. I reportaget intervjuas Stefan Scott-Johansson som arbetar som peer support på Södra Älvsborgs Sjukhus och NSPH Västra Götaland och Göteborgs verksamhetschef Sonny Wåhlstedt. Det är roligt att se hur media fångar upp detta viktiga arbete ...
Läs mer

Friskvårdsklubbens arbete med resultatet från en brukarrevision

01 november, 2022
Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Friskvårdsklubben. Den här terminen besökte vi föreningen för uppföljningssamtal. Friskvårdsklubben är en brukarstyrd förening för vuxna som har eller har haft psykisk ohälsa. Föreningen håller i akt ...
Läs mer

Frukostseminarium om psykisk ohälsa och äldre

26 oktober, 2022
Den 2 december anordnar Hjärnkoll Västra Götaland ett frukostseminarium i Göteborg om psykisk ohälsa och äldre. Anmäl dig här. ...
Läs mer

Nationell slutkonferens för det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+

26 oktober, 2022
Den 11 november bjuder Hjärnkoll in till den semidigitala konferens Äldre män pratar inte om livet. Under konferensen får du ta del av resultat, reflektioner och lärdomar från det suicidpreventiva projektet Vi pratar om livet – män 70+. Forskare, samtalsledare och andra medverkande i pro ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal

20 oktober, 2022
Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist. Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal är en öppenvårdsmottagning som tar emot personer över 70 år som har behov a ...
Läs mer

Föräldrar med psykisk ohälsa sökes till studiecirkel

19 oktober, 2022
Är du förälder med psykisk ohälsa, sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning med barn 0–18 år? Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? Nu söker vi deltagare till studiecirkeln Trygghet Ur Stöd? Här finns pdf för spridning av inbjudan. ...
Läs mer