Årskrönika: 2021 – ett år av toppar och dalar

27 december, 2021

2021 närmar sig slutet och det är dags att sammanfatta året. Pandemin har följt oss även under detta år, men nu har vi på arbetsplatsen varit bättre rustade för det. Digitala möten och hemarbete är inte längre något nytt och ovant. Kreativa lösningar på saker som inte kan genomföras på vanligt sätt är en del av vår vardag, men så är också handsprit, fysisk distans och oro. Vilka konsekvenser pandemin har på personer med psykisk ohälsa kommer vi förmodligen kunna se först i efterhand.

Bortsett från pandemin kan 2021 inom det psykiatriska området beskrivas som ett varierat år med såväl toppar som dalar.

Låt oss börja med några av årets dalar.

Vi får med jämna mellanrum höra att det ska satsas mer på psykisk ohälsa. Ändå har vi under 2021 fått ta del av flera dystra besked om nedskärningar inom psykiatrisk vård och omsorg i Västra Götaland. I år drabbades bland annat patienter på två beroendemottagningar i Göteborg, patienter på Östra sjukhusets Ätstörningscentrum och patienter på Öckerös psykiatrimottagning. Nedskärningar av detta slag är givetvis något som vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg ställer oss kritiska till – i synnerhet mitt i en pandemi.

En annan alarmerande rapportering gäller missförhållanden på landets SiS-hem. De övergrepp, förnedrande behandling och dåligt bemötandet som unga personer, ofta tjejer, vittnade om under året oroar oss djupt. Med anledning av detta har en arbetsgrupp bildats som NSPH Västra Götaland och Göteborg sitter med i. Arbetsgruppen har under hösten planerat inför ett utvecklingsarbete, som kommer igång 2022.

Låt oss nu fortsätta med årets toppar.

2021 har långt ifrån enbart inneburit problem inom psykiatrin. Under året har vi i brukarrörelsen fått ta del av många fina ord om upplevelsen av vård och stöd från brukare och patienter i bland annat brukarstyrda brukarrevisioner och i andra intervjuer. Detta får oss att inte tappa hoppet och slukas helt och hållet av dalarna.

Det ständigt ökade intresset för brukarinflytande är en annan positiv riktning som vi har märkt av under året. Ett exempel är det sexåriga forskningsprojekt om brukarinflytande som har blivit beviljat. Forskningen sker i nära samverkan med NSPH-nätverket. NSPH Västra Götaland är delaktiga i hela processen och bidrar med en fördjupad medverkan i delprojektet om brukarstyrda brukarrevisioner.

Sist, men inte minst, vill vi såklart lyfta fram vår Handbok i brukarinflytande även detta år. Handboken har fått ett gott mottagande, vilket har gjort att vi har påbörjat arbetet med en kompletterande webbutbildning för att kunna nå ut med innehållet till en större målgrupp. Även här är intresset stort. Vi hoppas det är ett tecken på att region och kommuner i Västra Götaland är redo för ytterligare ett kliv mot stärkt brukarinflytande inom psykiatrisk och socialpsykiatrisk vård och omsorg och i samverkan med brukarrörelsen.

Årets toppar visar att det finns många forskare, chefer, medarbetare och vikarier inom psykiatrisk vård och omsorg, men också peer supportrar, Hjärnkollsambassadörer, föreningsrepresentanter och andra eldsjälar inom och utanför brukarrörelsen som gör ett fantastiskt jobb med att stödja och hjälpa brukare, liksom att utbilda och debattera för en bättre psykiatri. Alla er vill vi rikta ett stort tack till!

Nu samlar vi nya krafter och gör 2022 till ett brukarinflytandets år!

 

Lisa Vainio,

kommunikatör och projektsamordnare på NSPH Västra Götaland och Göteborg

Kategorier Okategoriserade

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer