Artikelserie peer support: Helen handleder peer supportrar i Västra Götaland

Yrkesrollen peer support blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022. Flera av dem har nu fått arbete runtom i Västra Götaland, exempelvis på Psykiatri psykos heldygnsvård på Sahlgrenska Universitetssjukhus, Stadsmissionen Göteborg och i verksamheter i Göteborgs Stad.

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

I tre artiklar ska vi bekanta oss med personer som arbetar med peer support i Västra Götaland. Först ut är Helen Johansson, som under förra året anställdes på NSPH Västra Götaland och Göteborg som handledare för peer supportrar i Västra Götaland.

 

Bollplank för rutinerade och nya peer supportrar

Efter den senaste utbildningen är antalet aktiva peer supportrar i Västra Götaland 14 stycken, och fler lär det bli framöver. Som handledare är Helen ett bollplank för såväl rutinerade som nya ”peerar”.

– Min roll är att litegrann vara peer supportrarnas peer support, säger Helen och fortsätter:

– Att arbeta med sina egna personliga erfarenheter som förutsättning för sitt yrke kan bli väldigt tungt, även om det också är väldigt givande. Att kunna bolla tankar och känslor kring yrket, kring sig själv och sin roll är en viktig del för egen utveckling och för att fortsätta på sin återhämningsväg.

Innan sin anställning på NSPH Västra Götaland och Göteborg arbetade Helen själv som peer supporter, vilket underlättar för henne i handledningen:

– Min egen erfarenhet av yrket gör att jag oftast har lätt för att förstå vad peer supportrarna menar utan att de behöver förklarar situationer i detalj. Jag vet hur det känns att vara i ett yrke där man samtidigt är professionell stöttepelare, ex-patient, personal, kanske även anhörig men framför allt – sig själv. Det är inte okomplicerat.

 

Brukarrörelsen utbildar peer supportrar i Västra Götaland

I Västra Götaland utbildas alla peer supportrar av brukarrörelsen genom NSPH Västra Götaland och Göteborg. Den senaste utbildningen leddes av Filippa Gagnér Jenneteg och Helen Johansson.

– Att utbildas till peer supporter av personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa skapar ett tryggt rum för att lära och utvecklas i. Det ger också ett större sammanhang och förankring i vikten av erfarenhetsperspektivet, säger Helen.

Utbildningen sträcker sig över fem veckor. Deltagarna lär sig vad peer support är (och vad det inte är), bemötande och samtalsteknik, men utbildningen lyfter även ämnen som hur vård och omsorg är strukturerad, mångfald och normkritik, psykiatrins historia och brukarrörelsens betydelse. Stort fokus ligger på hur man kan arbeta med sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa som grund.

– Vi övar oss på att dela med oss av våra erfarenheter utan att det bli alltför privat och på att lyssna på andras erfarenheter. Ett mycket viktigt inslag är att vi har möjlighet att bjuda in representanter från föreningar och yrkesverksamma peer supportrar som kan dela med sig av kunskap, tankar och erfarenheter, berättar Helen.

 

Framtiden i regionala och kommunala verksamheter

Idag är länets ”peerar” utspridda i många av Västra Götalandsregionens verksamheter – på exempelvis beroendemottagningar, självskadeenheter och psykosmottagningar och i såväl öppenvård som slutenvård. Kommunerna i länet har däremot inte varit lika snabba på bollen. Hittills har det till exempel bara funnits en anställd peer supporter i Göteborgs Stad. Nu har dock ett pilotprojekt startat i kommunen, där nyutbildade peer supportrar anställs i olika verksamheter. Helen tror och hoppas på en god framtid för peer support i Västra Götaland:

– Intresset för peer support ökar, framför allt från kommunalt håll men även idéburen verksamhet. Jag hoppas givetvis att det håller i sig och utvecklas långsiktigt, gärna varsamt så att alla inblandade – verksamheter, politiker, personalkategorier, brukare och brukarföreningar får möjlighet att tycka, tänka och gemensamt skapa förutsättningar för att peer support ska bli en självklar yrkesroll och komplement inom den vård och omsorg som finns.

I kommande artiklar ska vi lära känna två av de nya ”peerarna” i Göteborgs Stads verksamheter bostad med särskild service (bmSS) och Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen.