Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi bekanta oss med Jeanette, som är peer supporter inom Bostäder med särskild service i Göteborgs Stad.

Ambulerande stöttepelare för brukare

Jeanette har sedan tonåren vetat att hon vill arbeta med människor, gärna som någon form av kamratstödjare för att minska mobbning och utanförskap. När hon hörde talas om peer support-utbildningen genom sin arbetscoach på Arbetslivscentrum nappade hon direkt.

– Äntligen fanns det en chans för mig med, jag som har varit arbetslös och kämpat med psykisk ohälsa och dåligt mående, säger hon.

Jeanette utbildades av NSPH Västra Götaland under hösten 2022 och i början av 2023 fick hon arbete som peer supporter inom Bostäder med särskild service (BmSS) i Göteborgs Stad. I skrivande stund ambulerar hon mellan tre olika BmSS. Hon är på samma ställe i några månader innan hon hoppare vidare till nästa. Det är ett fungerande koncept för Jeanette:

– Jag lär känna personerna som bor där i omgångar. Första gången jag är där skapar jag mig ett namn bland dem, och när jag sedan kommer tillbaka efter några veckor och känner de igen mig.

Som peer supporter är Jeanettes främsta uppgift att vara stöttepelare till hyresgästerna. Hon lär känna dem och deras behov och finns där om de vill prata. Många gånger handlar det också om att bara umgås i deras vardag och göra roliga saker ihop.

– Jag blir som en länk mellan brukare och personal, och kan göra sådant som annan personal önskar, men inte hinner med, berättar Jeanette och tillägger att hon känner en ödmjukhet inför personalens arbete och kunskaper. Hon vill hela tiden lära sig mer av dem:

– Alla har vi kunskaper om psykisk ohälsa, men på olika sätt. Det är viktigt att vi lär av varandra och lär tillsammans.

 

Psykosen har gjort Jeanette lyhörd

En peer supporter har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. I Jeanettes fall handlar om att hon gick in i en psykos, samtidigt som hon hade missbruksproblematik.

– Livet blev för mycket. Jag levde i psykosen i åtta år, varken jag eller min omgivning förstod det under lång tid, berättar hon och tillägger att hon även har erfarenhet av posttraumatisk stress och trauma.

Idag kan Jeanette använda erfarenheterna till något bra. De har gjort henne lyhörd och icke-dömande. Dessutom kan hon snabbt identifiera när brukare hamnar i situationer som hon själv känner igen sig i.

– Det hände faktiskt på ett av ställena jag arbetar på. Jag fångade upp psykossymtomen hos en person, så tillsammans med personal kunde vi hjälpa hen ur det, säger hon och fortsätter:

– Jag tror det är lättare för mig som har varit med om det själv att se och hantera andra personers psykoser, än andra. Jag förstår att det är svårt för andra att veta hur man ska reagera.

Att våga vara öppen med och stå för sin bakgrund och sina erfarenheter kan emellanåt vara tungt, men för Jeanette väger fördelarna tyngre. Hon berättar att rollen som peer supporter är väldigt uppskattad och att hon dagligen får bekräftelse på att hon gör något bra, inte minst från hyresgästerna.

– Det allra bästa är bekräftelsen man får när man ser den där glimten i ögat hos dem. När jag ser att de känner tillit till mig. Det är en stor grej för mig.

 

*Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.