Artikelserie peer support: Moni vill få igång samtal och nya perspektiv på psykisk ohälsa

15 maj, 2023

Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022.

En av av de nyutbildade peer supportrarna är Moni, som sedan februari i år arbetar på Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen i Göteborgs Stad.

– När jag hörde talas om peer support första gången kände jag direkt att ”wow, det här vill jag bli när jag mår bättre”.

 

Deltagares återhämtning i fokus

Till Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen kommer personer med försörjningsstöd och psykisk ohälsa. Tillsammans med en arbetsspecialist undersöker man olika vägar till arbete eller studier. Som peer supporter på enheten stöttar Moni deltagarna i deras återhämtningsprocess, till exempel genom enskilda samtal och en samtalsgrupp, som till sommaren ska ersättas med en promenadgrupp.

– Vi samtalar om olika ämnen som rör återhämtning. Återhämtning är alltid målet, säger Moni och fortsätter:

– Det är så fint att se hur de pratar med varandra och hur vi kan få igång bra samtal. Det är även något jag ser i arbetsgruppen; att man som peer supporter får igång samtal och ger nya perspektiv både om psykisk ohälsa och arbetsrutiner. Men mötena med deltagare är det bästa!

Moni gör också studiebesök i andra verksamheter inom Göteborgs Stad för att visa upp sin yrkesroll och få bättre inblick i vilka resurser som finns för personer med psykisk ohälsa.

 

Egen erfarenhet som utgångspunkt

Utgångspunkten i Monis arbete är hennes egen historia av psykisk ohälsa. Hon har ADHD, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom, men har även haft ångestproblematik och depressioner. Innan Moni fick arbete som peer supporter hade hon varit sjukskriven i 12 år och aldrig haft ett riktigt jobb.

– Mycket i mitt liv har handlat om att jag har tänkt att jag inte har kunnat saker och trott att jag aldrig kommer bli frisk. Jag har känt mig styrd av sjukdomarna och trodde att man inte kan ha ett liv om man inte är totalt återhämtad. Men det har jag ju insett inte stämmer, återhämtning pågår hela tiden, berättar hon.

Idag är Moni tillräckligt återhämtad för att kunna arbeta och i sitt arbete använda sig av erfarenheter av psykisk ohälsa och olika insatser.

– Jag har fått en bred bild av vad man kan erbjudas för hjälp och stöd. Jag vet också hur svårt det kan vara att ta emot hjälp. Den erfarenheten kan jag använda mig av nu, säger hon och fortsätter:

– Jag tror också jag har fått mycket medkänsla och empati av att ha gått igenom tunga saker. Det gör att jag har större förståelse för andra när de går igenom tunga saker, till exempel jobbiga beslut, men också hur mycket ett bemötande kan påverka hur man tar emot det som sägs.

 

”Peerar” bidrar med nya perspektiv

Att använda sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa som utgångspunkt i sin yrkesroll särskiljer peer supportrarna från övrig personal på en arbetsplats. Ofta beskrivs ”peerarna” som en länk mellan brukare och personal. I en arbetsgrupp kan dock deras unika roll skapa vissa frågetecken och utmaningar.

– Man kan behöva stå på sig lite. Jag kommer in här med ett annat perspektiv, och det kan bli utmanande när man är själv på arbetsplatsen med det, säger Moni, men poängterar också att hon får bra handledning på arbetsplatsen och av NSPH Västra Götaland och Göteborg samt att öppenheten och de nya perspektiven är styrkan med peer support:

– Det är bra att få in ”peerar” i en verksamhet för att ändra samtalet. Jag har haft föreläsning om min historia för mina kollegor. Jag blottar mig verkligen, men jag får ju göra det. Man får prata om sådant som är jobbigt. På lång sikt tror jag det är positivt att man pratar och är öppen om sina svårigheter.

I den tredje och sista artikeln om peer support ska vi lära känna den nya peer supportern i Göteborgs Stads verksamheter bostad med särskild service (bmSS).

 

*Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

29 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi be ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare till våra brukarrevisioner?

24 maj, 2023
NSPH Västra Götaland genomför årligen brukarstyrda brukarrevisioner. Nu söker vi dig som vill arbeta extra med att intervjua brukare i socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar om vad brukarna tycker är bra och mindre bra med stödet de får. Vem vi söker Vi s ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland på Visa vägar-konferens

11 maj, 2023
Den 10 maj hölls årets Visa vägar-konferens, som arrangeras av NSPH riksorganisation med syfte att lyfta möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg och ge konkreta exempel på metoder och verktyg. En av konferensens presentationer hölls av representanter från NSPH Vä ...
Läs mer