Bankogatans BmSS arbete med resultatet från en brukarrevision

30 augusti, 2022

Under vintern 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bankogatans boende med särskild service. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal.

Bankogatan BmSS är ett boende med 12 hyresgäster och bemanning dygnet runt. Åldersmässigt befinner sig hyresgästerna över 50-strecket och har ett stort behov av stöd från personal i sin vardag. Uppföljningen på förra årets revision har varit givande för båda parter och många intressanta förändringar och funderingar för framtiden har lyfts fram. Nedan har vi sammanställt svar från boendets metodhandledare som deltog på uppföljningen.

Hur var det för er att göra en brukarrevision?
”Det har gjorts två revisioner ganska tätt, vilket varit toppen. Det finns också en generell positiv grundinställning i personalgruppen. För oss blir revisionen ett verktyg, en form av temperaturmätare på om vi är på rätt väg.”

Hon berättar vidare att de som deltagit uppgett att revisionen varit en positiv upplevelse.

Hur har ni arbetat vidare med den feedback som ni fått från era hyresgäster?
”Något som vi tagit vara på som vi tidigare glömt bort var deras önskemål om att bara umgås. De framkom i revisionen att det fanns ett önskemål om högre personaltäthet i allmänutrymmet. Ett ställe att träffas kravlöst på där personalen ska vistas oftare. I alla kontakter med hyresgästerna ställs någon form av krav, exempelvis städinsatser. Att få till mer kravlösa stunder där man bara umgås likställs som en lika viktig arbetsuppgift som vad som helst. Det är den största förändringen. Vi får feedback direkt från gänget som säger varje gång att vad trevligt det är att ni sitter här och pratar.”

Hur har det gått med hyresgästernas önskan om fler fritidsaktiviteter?
”Vi har gjort tvärtom. Vi insåg att vi behövde tänka om. Vi ber om tips och försöker förverkliga det som kommer upp. Vad vi märkt är att vi när vi ska planera börjar vi i fel ände, vi har inte tagit den längre dialogen med hyresgästerna som är intresserade av att åka med. Ställt oss frågor som; Vad behöver vi för att åka dit? Och planerat långt i förväg vad det gäller exempelvis pengar och färdtjänst. Finns det något som är hinder av annan art? Tycker någon det är obehagligt i miljöer med mycket människor? Vi har slarvat med förarbetet. Nu blir det ofta ett nej i sista stunden. Vi har därför valt att lägga ambitionsnivån låg för att istället locka fram en lust. Exempelvis ta en promenad, lägga pussel, rita tillsammans. Börjat om i det enkla.”

Efterstöd
En önskan från de brukare som deltog i intervjuerna var att öka fritidsaktiviteterna. Därför beslutade metodsamordnare tillsammans med revisionens samordnare att boka in ett möte med Betty Öst som är Peer Support i Göteborg Stad. Hon kommer att besöka boendet i början av oktober för att informera hyresgästerna om aktivitetskatalogen och berätta mer om de olika aktiviteter som finns i staden, samt hur de kan få stöd till att delta i dessa. Förhoppningsvis kan hon inspirera till ökad aktivitet hos de hyresgäster som önskar det.

Hur kan vi göra brukarrevisionerna bättre?
Metodhandledaren som deltog för andra gången i en revision är mycket nöjd med samarbetet. Hon lyfter kommunikation, flexibilitet och god förberedelsetid som viktiga delar i processen. Något hon funderat på är hur man kan ta reda på vad hyresgästerna själva tyckte om att bli intervjuade och mer specifikt hur de påverkat dem efteråt. Det skulle även vara intressant att få svar på varför de som tackat nej inte vill delta och vad som krävs för att överbrygga de hinder som står i vägen för ett ökat deltagande. En fråga som vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg tar med oss att undersöka vidare.

Även denna uppföljning visar på att brukarstyrda brukarrevisioner gör skillnad, det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete!

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer