Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal.

Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har behov av stöd av personal. I revisionen som vi genomförde våren 2022 var personalens helhetsupplevelse av genomförandet positiv:

”Det var vår första brukarrevision. Vi hade en bra dialog med samordnarna och hela planeringen och upplägget av revisionen var bra. Revisionen i sig var väldigt värdefull och det var många som ville delta. Det var till och med kö utanför lokalen där intervjuerna hölls (drop-in).”

Verksamheten lyfter även fram att möjligheten till finsktalande tolk och drop-in-tider uppskattades, eftersom måendet hos vissa boenden varierar från dag till dag.

Hur har ni arbetat vidare med resultatet?
”Vi har försökt att aktivt använda oss av rapporten istället för att det bara ska bli en pappersprodukt. Vi har tagit med revisionen i arbetet med brukarinflytande i verksamhetsplaneringen. De utvecklingsdelarna som stod ut i resultatet handlade bl.a. om trygghet och aktiviteter. Vissa lyfte även språkfrågan och kommunikation mellan personal och boenden. Dessa delar ser vi även själva som förbättringsområden och vi har arbetat mycket med dem. Vi har även pratat om inkludering, samtycke och synpunktshantering på APT.”

Verksamheten berättar även att de arbetat med resultatet kopplat till säkerhet och trygghet genom att byta ut låssystemet på hela boendet. Medarbetare har även utbildats i förebyggande arbete inom hot och våld och ökat sin närvaro i de gemensamma lokalerna. Två ytterligare områden som verksamheten arbetat med är genomförandeplaner och aktiviteter:

”Utifrån resultatet om genomförandeplaner har vi uppdaterat dem och arbetat med aktivt med att inkludera de boende i dem. Det är viktigt att vi tydliggör att det är de boendes plan och fortsätter prata med dem om deras planer kontinuerligt och ändrar innehållet vid behov. Vi har även kommit igång med en aktivitetsgrupp igen. I nuläget är det personal som håller i gruppen, men vi ska även fråga boenden om att vara med i gruppen.”

Har ni informerat brukarna om dessa förändringar?
”Vi har informerat om vissa saker genom informationslappar samt på husmöten och i vår interna tidning. Däremot kan vi bli bättre på att förtydliga vilka förändringar som har genomförts utifrån resultatet i revisionen. Ett förslag är att göra det i vår interna tidning efter detta uppföljningsmöte.”

Det är glädjande att se att även denna brukarstyrda brukarrevision gett resultat!