Besök på KBT Fagskole i Trondheim

16 november, 2022

I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support.

I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet.

Under besöket i Trondheim gavs möjlighet att få en bättre förståelse för hur respektive lands utbildning är uppbyggd. Tankar och erfarenheter utbyttes även kring vad som krävs för att utvecklingen av Peer Support ska lyckas. NSPH fick också möjlighet att besöka flera verksamheter där KBT Fagskoles studenter gör sin praktik, däribland ett Recovery Center som drivs av KBT.

NSPH, KBT Fagskole och andra representanter från liknande organisationer är även i färd med att skapa ett nordiskt och baltiskt nätverk kring utveckling av Peer Support-utbildningar.

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022
Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support. Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan til ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022
Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Br ...
Läs mer