Besök på KBT Fagskole i Trondheim

16 november, 2022

I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support.

I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet.

Under besöket i Trondheim gavs möjlighet att få en bättre förståelse för hur respektive lands utbildning är uppbyggd. Tankar och erfarenheter utbyttes även kring vad som krävs för att utvecklingen av Peer Support ska lyckas. NSPH fick också möjlighet att besöka flera verksamheter där KBT Fagskoles studenter gör sin praktik, däribland ett Recovery Center som drivs av KBT.

NSPH, KBT Fagskole och andra representanter från liknande organisationer är även i färd med att skapa ett nordiskt och baltiskt nätverk kring utveckling av Peer Support-utbildningar.

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer

Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

17 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har b ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 Mölndal

08 februari, 2023
Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 på Mölndals sjukhus är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist. Avdelning 206 och 207 på Mölndals sjukhus har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykia ...
Läs mer