Besök på KBT Fagskole i Trondheim

16 november, 2022

I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support.

I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet.

Under besöket i Trondheim gavs möjlighet att få en bättre förståelse för hur respektive lands utbildning är uppbyggd. Tankar och erfarenheter utbyttes även kring vad som krävs för att utvecklingen av Peer Support ska lyckas. NSPH fick också möjlighet att besöka flera verksamheter där KBT Fagskoles studenter gör sin praktik, däribland ett Recovery Center som drivs av KBT.

NSPH, KBT Fagskole och andra representanter från liknande organisationer är även i färd med att skapa ett nordiskt och baltiskt nätverk kring utveckling av Peer Support-utbildningar.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer