Besök på KBT Fagskole i Trondheim

I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support.

I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet.

Under besöket i Trondheim gavs möjlighet att få en bättre förståelse för hur respektive lands utbildning är uppbyggd. Tankar och erfarenheter utbyttes även kring vad som krävs för att utvecklingen av Peer Support ska lyckas. NSPH fick också möjlighet att besöka flera verksamheter där KBT Fagskoles studenter gör sin praktik, däribland ett Recovery Center som drivs av KBT.

NSPH, KBT Fagskole och andra representanter från liknande organisationer är även i färd med att skapa ett nordiskt och baltiskt nätverk kring utveckling av Peer Support-utbildningar.