Utbildning i brukarrepresentation

, ,

I veckan deltog medarbetare på NSPH Västra Götaland, peer supportrar i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt föreningsrepresentanter från bland annat Spes, Ibis, Shedo, Frisk & Fri och Compassen i en brukarrepresentationsutbildning.

Utbildningen leddes av Lovisa Lundqvist på NSPH riksorganisation. Syftet är att diskutera frågor kring representation, få fördjupad kunskap om NSPH samt att få bättre koll på det regionala uppdraget som NSPH har.

– Jag ser att behovet är stort av de här typerna av diskussioner; att få stöta och blöta vad vi har för uppdrag inom brukarrörelsen och hur vi bäst representerar, säger Lovisa.

Lyckat och lärorikt utbildningstillfälle

Under utbildningen gång gick Lovisa igenom tre block med efterföljande diskussioner. Blocken handlade om NSPH riksorganisation och brukarrörelsens framväxt, föreningars uppdrag samt hur man kan tänka kring brukarrepresentation i olika sammanhang.

Grundtanken med utbildningen är att den ska genomföras av representanter från en och samma styrelse, men NSPH Västra Götaland valde att bjuda in personer från med olika uppdrag inom brukarrörelsen.

– Det var första gången jag höll utbildningen ”Att vara NSPH-representant” för en grupp med deltagare från olika styrelser och med olika uppdrag. Det var väldigt intressant och jag upplevde att diskussionerna blev otroligt bra. Deltagarna lyfte att de lärde sig mycket av varandra, säger Lovisa. Sara Svensson på NSPH Västra Götaland instämmer:

– Det blev en bra halvdag. Det är viktigt att få dela dessa erfarenheter och bolla frågor med andra och det underlättades av det här materialet som Lovisa har tagit fram.

Fler utbildningar framöver

Det kommer finnas fler chanser för föreningar och andra aktörer inom brukarrörelsen att gå brukarrepresentationsutbildningen.

– NSPH har delat med sig utbildningsmaterialet till NSPH Västra Götaland, och framöver är tanken att vi ska kunna hålla brukarrepresentationsutbildningar själva i regionen, säger Sara.

Lovisa på NSPH kommer även hålla i en styrelseutbildning till hösten på distans för den som är intresserad. Mer information om det kommer.