Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 Mölndal

08 februari, 2023

Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 på Mölndals sjukhus är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist.

Avdelning 206 och 207 på Mölndals sjukhus har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning. I brukarrevisionen deltog 10 personer.

Utifrån intervjusvaren framträdde flera områden med tillfredsställande förhållanden. Däribland frågor kopplade till tillgänglighet, behandling och personalens kunskap och kompetens. Intervjusvaren visade även på områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Det handlar bland annat om frågor om tillräcklig information, behandlingsutbud och bemötande. Deltagarna önskar också forum för att ta upp synpunkter om man är missnöjd med något.

Du hittar hela rapporten här.

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer

Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

17 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har b ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Personligt ombud Bräcke Diakoni

08 februari, 2023
Brukarrevisionen av Personligt ombud Bräcke Diakoni är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Cindra Nyström. Personligt ombud är ett stöd i vardagen, för de personer som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. S ...
Läs mer