Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal

20 oktober, 2022

Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist.

Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal är en öppenvårdsmottagning som tar emot personer över 70 år som har behov av specialistpsykiatrisk kontakt. 15 personer deltog i undersökningen.

Utifrån intervjusvaren framträdde flera områden med tillfredsställande förhållanden. Däribland frågor kopplade till lokalerna, behandlingen, personalens bemötande och hantering av problem och konflikter. Intervjusvaren visade även på områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Det handlar bland annat om frågor om vårdplan, information om den egna problematiken och att komma i kontakt med mottagningen. Deltagarna önskar också forum för att ta upp synpunkter om man är missnöjd med något.

Hela rapporten hittar du här.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer