Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal

20 oktober, 2022

Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist.

Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal är en öppenvårdsmottagning som tar emot personer över 70 år som har behov av specialistpsykiatrisk kontakt. 15 personer deltog i undersökningen.

Utifrån intervjusvaren framträdde flera områden med tillfredsställande förhållanden. Däribland frågor kopplade till lokalerna, behandlingen, personalens bemötande och hantering av problem och konflikter. Intervjusvaren visade även på områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Det handlar bland annat om frågor om vårdplan, information om den egna problematiken och att komma i kontakt med mottagningen. Deltagarna önskar också forum för att ta upp synpunkter om man är missnöjd med något.

Hela rapporten hittar du här.

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer

Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

17 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har b ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 Mölndal

08 februari, 2023
Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 på Mölndals sjukhus är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist. Avdelning 206 och 207 på Mölndals sjukhus har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykia ...
Läs mer