Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal

20 oktober, 2022

Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska mottagningen Mölndal är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist.

Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal är en öppenvårdsmottagning som tar emot personer över 70 år som har behov av specialistpsykiatrisk kontakt. 15 personer deltog i undersökningen.

Utifrån intervjusvaren framträdde flera områden med tillfredsställande förhållanden. Däribland frågor kopplade till lokalerna, behandlingen, personalens bemötande och hantering av problem och konflikter. Intervjusvaren visade även på områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Det handlar bland annat om frågor om vårdplan, information om den egna problematiken och att komma i kontakt med mottagningen. Deltagarna önskar också forum för att ta upp synpunkter om man är missnöjd med något.

Hela rapporten hittar du här.

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022
Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support. Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan til ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022
Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Br ...
Läs mer