Brukarrevisionsrapport: Bergsjöhöjds boende

20 maj, 2022

Brukarrevisionen av Bergsjöhöjds boende är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Petter Piccinelli och Lotten Lilja.

Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har behov av stöd av personal. Boendet har personal dygnet runt. 20 av boendets 73 hyresgäster intervjuades.

Huvuddelen av frågorna fick övervägande positiv respons. De flesta av de vi intervjuat trivs på boendet och med övriga hyresgäster, de får ett gott bemötande från personalen, de kan prata om hur de mår och får tillräckligt med stöd i vardagen. Om problem skulle uppstå på boendet känner de flesta att de kan ta upp det. Några frågor blev gula och röda, vilket ger indikationer på att förändringar kan behöva göras. Dessa områden var bland annat trygghet och säkerhet, gemensamma utrymmen, fritidsintressen och arbete/sysselsättning.

Hela rapporten hittar du här.

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer