Brukarrevisionsrapport: Bergsjöhöjds boende

Brukarrevisionen av Bergsjöhöjds boende är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Petter Piccinelli och Lotten Lilja.

Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har behov av stöd av personal. Boendet har personal dygnet runt. 20 av boendets 73 hyresgäster intervjuades.

Huvuddelen av frågorna fick övervägande positiv respons. De flesta av de vi intervjuat trivs på boendet och med övriga hyresgäster, de får ett gott bemötande från personalen, de kan prata om hur de mår och får tillräckligt med stöd i vardagen. Om problem skulle uppstå på boendet känner de flesta att de kan ta upp det. Några frågor blev gula och röda, vilket ger indikationer på att förändringar kan behöva göras. Dessa områden var bland annat trygghet och säkerhet, gemensamma utrymmen, fritidsintressen och arbete/sysselsättning.

Hela rapporten hittar du här.