Brukarrevisionsrapport: Bergsjöhöjds boende

20 maj, 2022

Brukarrevisionen av Bergsjöhöjds boende är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Petter Piccinelli och Lotten Lilja.

Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har behov av stöd av personal. Boendet har personal dygnet runt. 20 av boendets 73 hyresgäster intervjuades.

Huvuddelen av frågorna fick övervägande positiv respons. De flesta av de vi intervjuat trivs på boendet och med övriga hyresgäster, de får ett gott bemötande från personalen, de kan prata om hur de mår och får tillräckligt med stöd i vardagen. Om problem skulle uppstå på boendet känner de flesta att de kan ta upp det. Några frågor blev gula och röda, vilket ger indikationer på att förändringar kan behöva göras. Dessa områden var bland annat trygghet och säkerhet, gemensamma utrymmen, fritidsintressen och arbete/sysselsättning.

Hela rapporten hittar du här.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer