Brukarrevisionsrapport: Grevegårdsvägens bostad med särskild service

Brukarrevisionen av Grevegårdsvägens bostad med särskild service (BmSS) är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Petter Piccinelli.

6 av Grevegårdsvägens BmSS 11 hyresgäster ställde upp på intervju. Den övervägande majoriteten av frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Där ingår många frågor som är kopplade till de mest betydelsefulla delarna av stödet, nämligen att hyresgästerna trivs, tycker om personalen, kan prata om hur de mår och om problem uppstår och får det stöd i vardagen som de behöver.

Endast tre frågor gulmarkerades, vilket ger indikationer på att förändringar kan behöva göras. Dessa frågor handlar om trygghet på boendet, arbete/sysselsättning och kontakt med brukarföreningar.

Hela rapporten hittar du här.