Brukarrevisionsrapport: Lundby boendestöd

07 juni, 2023

Brukarrevisionen av Lundby boendestöd är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Cindra Nyström och Lisa Vainio.

I brukarrevisionen deltog 14 personer som har svarat på frågor om hur de upplever stödet de får. Resultatet ger en fingervisning om vilka verksamhetsområden som fungerar bra och vilka verksamhetsområden som kan behöva vidareutvecklas.

Styrkor

De flesta frågorna fick gröna svar (som antyder ett tillfredsställande förhållande), däribland frågor som rör boendestödjarnas bemötande, genomförandeplanen och om man får det stöd man behöver i vardagen. Det här är frågor som vi bedömer är några av de viktigaste i våra brukarrevisioner, och därför är det glädjande att de har fått många tillfredsställande svar.

Såhär uttrycker sig en respondent om sin boendestödjares bemötande:

”Jag tycker att det har varit bra. Hen är lugn och trygg, känns närvarande och inlyssnande. Hen anpassar sig efter min dagsform. Om jag är väldigt väldigt trött så är hen inte lika på och drivande i att ”nu sätter vi igång!”. Vi gör det i min takt. Hen frågar om vad första steget för idag är och så”.

Utvecklingsområden

En fråga fick rött svar (som antyder ett bristfälligt förhållande) och några frågor fick gula svar (som antyder ett delvis tillfredsställande förhållande). Utifrån dessa ringades områden in som kan behöva ses över och utvecklas. Några av de mest angelägna handlar om fritidsaktiviteter, sociala kontakter (röd fråga), sysselsättning och tiden som boendestödjaren är hos brukarna. Vikarier och vikariehantering är ett annat problemområde som flera respondenter tar upp i intervjuerna.

Till varje utvecklingsområde ges ett antal förslag och/eller frågor att fundera på. Exempel på sådana är:

  • Informera om brukarföreningar inom det psykiatriska området, till exempel genom att sprida NSPH Västra Götalands föreningsflyer.
  • Informera hur brukarna kan gå tillväga om de är missnöjda med något eller vill påverka sitt stöd. Om det finns delar av stödet som de inte kan påverka är det viktigt att de får information om varför det är så.
  • Hur ser man till att informationen kring boendestödets avgränsade uppdrag blir tillräckligt tydligt för att möta de förväntningar som brukarna har på stödet de tar emot?
  • Hur säkerställer man att en vikarie får tillräckligt med information om brukaren de ska besöka så att brukaren känner sig respekterad i mötet och eventuellt slipper förklara hela sin situation för en främling?
  • Bjud in personalen till en föreläsning med en Hjärnkollsambassadör som delar med sig av sina egna personliga erfarenheter av psykisk ohälsa. Läs mer på Hjärnkoll i Västra Götalands hemsida.

 

Hela rapporten hittar du här.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer