Brukarrevisionsrapport: Majorna Linnés Boendestöd

07 december, 2022

Brukarrevisionen av Majorna Linnés Boendestöd är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Petter Piccinelli.

I brukarrevisionen deltog 25 personer vilket ger ett bra underlag för att få en fingervisning om vilka verksamhetsområden som behöver ses över samt för att få idéer till förbättringar. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland fyra frågor som gulmarkerades i brukarrevisionen som gjordes 2020:

  • Skulle du vilja att boendestödjarna hjälpte dig att få mer social kontakt?
  • Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen?
  • Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig?
  • Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha?

Det verkar därmed som att boendestödets förbättringsarbete sedan dess har haft effekt. Utifrån intervjusvaren framträdde också områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Några av de mest angelägna att ta tag i handlar om fritidsaktiviteter, sociala kontakter, sysselsättning och samverkan med sjukvården.

Hela rapporten hittar du här.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer