Brukarrevisionsrapport: Majorna Linnés Boendestöd

07 december, 2022

Brukarrevisionen av Majorna Linnés Boendestöd är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Petter Piccinelli.

I brukarrevisionen deltog 25 personer vilket ger ett bra underlag för att få en fingervisning om vilka verksamhetsområden som behöver ses över samt för att få idéer till förbättringar. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland fyra frågor som gulmarkerades i brukarrevisionen som gjordes 2020:

  • Skulle du vilja att boendestödjarna hjälpte dig att få mer social kontakt?
  • Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen?
  • Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig?
  • Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha?

Det verkar därmed som att boendestödets förbättringsarbete sedan dess har haft effekt. Utifrån intervjusvaren framträdde också områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Några av de mest angelägna att ta tag i handlar om fritidsaktiviteter, sociala kontakter, sysselsättning och samverkan med sjukvården.

Hela rapporten hittar du här.

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer