Brukarrevisionsrapport: Majorna Linnés Boendestöd

Brukarrevisionen av Majorna Linnés Boendestöd är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Petter Piccinelli.

I brukarrevisionen deltog 25 personer vilket ger ett bra underlag för att få en fingervisning om vilka verksamhetsområden som behöver ses över samt för att få idéer till förbättringar. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland fyra frågor som gulmarkerades i brukarrevisionen som gjordes 2020:

  • Skulle du vilja att boendestödjarna hjälpte dig att få mer social kontakt?
  • Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen?
  • Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig?
  • Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha?

Det verkar därmed som att boendestödets förbättringsarbete sedan dess har haft effekt. Utifrån intervjusvaren framträdde också områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Några av de mest angelägna att ta tag i handlar om fritidsaktiviteter, sociala kontakter, sysselsättning och samverkan med sjukvården.

Hela rapporten hittar du här.