Brukarrevisionsrapport: Majorna Linnés Boendestöd

07 december, 2022

Brukarrevisionen av Majorna Linnés Boendestöd är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Petter Piccinelli.

I brukarrevisionen deltog 25 personer vilket ger ett bra underlag för att få en fingervisning om vilka verksamhetsområden som behöver ses över samt för att få idéer till förbättringar. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland fyra frågor som gulmarkerades i brukarrevisionen som gjordes 2020:

  • Skulle du vilja att boendestödjarna hjälpte dig att få mer social kontakt?
  • Får du det stöd från boendestödet som du behöver i vardagen?
  • Känner du att tiden som boendestödjarna är hos dig är tillräcklig?
  • Får du boendestöd de tider och dagar som du vill ha?

Det verkar därmed som att boendestödets förbättringsarbete sedan dess har haft effekt. Utifrån intervjusvaren framträdde också områden som behöver ses över och möjligen utvecklas och förändras. Några av de mest angelägna att ta tag i handlar om fritidsaktiviteter, sociala kontakter, sysselsättning och samverkan med sjukvården.

Hela rapporten hittar du här.

Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

29 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi be ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare till våra brukarrevisioner?

24 maj, 2023
NSPH Västra Götaland genomför årligen brukarstyrda brukarrevisioner. Nu söker vi dig som vill arbeta extra med att intervjua brukare i socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar om vad brukarna tycker är bra och mindre bra med stödet de får. Vem vi söker Vi s ...
Läs mer

Artikelserie peer support: Moni vill få igång samtal och nya perspektiv på psykisk ohälsa

15 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022. En av av de nyutbildade peer supportrarna är Moni, som ...
Läs mer