Brukarrevisionsrapport: Personligt ombud Bräcke Diakoni

08 februari, 2023

Brukarrevisionen av Personligt ombud Bräcke Diakoni är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Cindra Nyström.

Personligt ombud är ett stöd i vardagen, för de personer som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa till att lotsa till rätt service och insatser.

I brukarrevisionen deltog 23 intervjupersoner, vilket är ett tillräckligt underlag för att få en bra bild av verksamhetens styrkor och eventuella förbättringsområden. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland frågor kopplade till kontakt, planering, information samt utförande och bemötande. Inga frågeområden blev markerade gula eller röda, vilket är ett kvitto på att Personligt ombuds uppdragsgivare inte upplever några direkta brister i verksamheten. Dock har en del respondenter kommit med synpunkter och förslag på saker som kan förtydligas, t.ex. en tydlighet i ombudets rollbeskrivning och tydligare upplägg och tidsmässig planering.

Hela rapporten hittar du här.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer