Brukarrevisionsrapport: Personligt ombud Bräcke Diakoni

08 februari, 2023

Brukarrevisionen av Personligt ombud Bräcke Diakoni är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Lotten Lilja och Cindra Nyström.

Personligt ombud är ett stöd i vardagen, för de personer som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa till att lotsa till rätt service och insatser.

I brukarrevisionen deltog 23 intervjupersoner, vilket är ett tillräckligt underlag för att få en bra bild av verksamhetens styrkor och eventuella förbättringsområden. De flesta frågorna fick gröna svar, vilket antyder ett tillfredsställande förhållande. Däribland frågor kopplade till kontakt, planering, information samt utförande och bemötande. Inga frågeområden blev markerade gula eller röda, vilket är ett kvitto på att Personligt ombuds uppdragsgivare inte upplever några direkta brister i verksamheten. Dock har en del respondenter kommit med synpunkter och förslag på saker som kan förtydligas, t.ex. en tydlighet i ombudets rollbeskrivning och tydligare upplägg och tidsmässig planering.

Hela rapporten hittar du här.

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer

Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

17 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har b ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 Mölndal

08 februari, 2023
Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 på Mölndals sjukhus är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist. Avdelning 206 och 207 på Mölndals sjukhus har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykia ...
Läs mer