Brukarinflytande

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support: erfarenhetsutbyte med fokus på utbildning

24 november, 2023
NSPH ingår i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt kring Peer Support. Förra veckan träffades representanter från Sverige, Litauen, Norge och Island i Trondheim, Norge, för att utbyta erfarenheter kring Peer Support. Temat för träffen var ”co-teaching with peer support workers” samt ...
Läs mer

Inbjudan: Referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus

20 november, 2023
Representerar du en lokal brukar- eller patientföreningar i Skaraborg, eller är du medlem i en annan regional förening och är aktiv i Skaraborg? Vi söker dig som delta på ett referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus. I september fattad ...
Läs mer

Forskningsartikel om brukarstyrda brukarrevisioner

31 oktober, 2023
NSPH Västra Götaland medverkar i forskningsprojektet UserInvolve, som bland annat studerar brukarstyrda brukarrevisioner. Inom delprojektet har forskare undersökt genomförandet av fem brukarrevisioner runtom i landet, varav två av dessa var NSPH Västra Götalands revisioner. Nu har de publicer ...
Läs mer

Inbjudan till workshop om brukarstyrd inläggning för personer med samsjuklighet

16 oktober, 2023
Har du erfarenhet av samsjuklighet (missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa) och vill delta i en workshop om brukarstyrd inläggning för personer med sådan samsjuklighet? Välkommen att anmäla ditt intresse! Beroendevården på Sahlgrenska undersöker förutsättningarna för brukars ...
Läs mer

WORLD MENTAL HEALTH DAY 2023

10 oktober, 2023
”Psykisk hälsa är en universell mänsklig rättighet” lyder temat för årets världsdag för psykisk hälsa. Vi har pratat med Agneta Persson, vår egna expert på mänskliga rättighetsperspektiv på psykisk (o)hälsa. Hej Agneta! Årets tema handlar om att psykisk hälsa en universell män ...
Läs mer

Det här har vi gjort – rapportering av en händelserik vårtermin

30 juni, 2023
Första halvan av 2023 har passerat. Snabbt har det gått, och mycket har vi hunnit göra. På vår hemsida och sociala medier har du kunnat följa mycket av det vi gör, men allt har inte uppmärksammats där. Nu ska vi göra en liten återblick och sammanfatta några av de saker som vi har arbetat ...
Läs mer

NSPH VÄSTRA GÖTALAND GÄSTAR GÖTEBORG 400 ÅR I FRIHAMNEN

16 juni, 2023
Göteborg fyller 400 år och det händer mycket runtom i staden, bland annat kortseminarier i Frihamnen. På tisdag 20/6 gästar NSPH Västra Götalands Agneta Persson Omställningslabbet i Frihamnen. Agneta kommer att prata om vårt arbete för brukardelaktighet och mot stigma och diskrimine ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Lundby boendestöd

07 juni, 2023
Brukarrevisionen av Lundby boendestöd är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Cindra Nyström och Lisa Vainio. I brukarrevisionen deltog 14 personer som har svarat på frågor om hur de upplever stödet de får. Resultatet ger en fingervisning om vilka verksamhet ...
Läs mer

Europeiska länder inleder samarbete kring Peer Support

05 juni, 2023
Peer Support är i hetluften. Såväl i Sverige som i andra länder ökar intresset för yrkesrollen. Nu har Sverige, representerat av NSPH-nätverken, inlett ett samarbete kring Peer Support med Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen. Dialog pågår även med organisationer i Danmark och Finl ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland på Visa vägar-konferens

11 maj, 2023
Den 10 maj hölls årets Visa vägar-konferens, som arrangeras av NSPH riksorganisation med syfte att lyfta möjligheterna med brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg och ge konkreta exempel på metoder och verktyg. En av konferensens presentationer hölls av representanter från NSPH Vä ...
Läs mer