Möte

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer

Nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support: erfarenhetsutbyte med fokus på utbildning

24 november, 2023
NSPH ingår i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt kring Peer Support. Förra veckan träffades representanter från Sverige, Litauen, Norge och Island i Trondheim, Norge, för att utbyta erfarenheter kring Peer Support. Temat för träffen var ”co-teaching with peer support workers” samt ...
Läs mer

Inbjudan: Referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus

20 november, 2023
Representerar du en lokal brukar- eller patientföreningar i Skaraborg, eller är du medlem i en annan regional förening och är aktiv i Skaraborg? Vi söker dig som delta på ett referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus. I september fattad ...
Läs mer

Digital dialogfika 16/11: tema spelberoende

27 oktober, 2023
Den 16 november bjuder NSPH Västra Götaland in till digital dialogfika med tema ”Spelberoende”. Dagens gäst är Jimmy Nilsson, som är Hjärnkollsambassadör och har flera års spelfrihet. Han berättar om vägen in och ut ur beroendet och hur det med rätt stöd och verktyg går att vända ...
Läs mer

Inbjudan till workshop om brukarstyrd inläggning för personer med samsjuklighet

16 oktober, 2023
Har du erfarenhet av samsjuklighet (missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa) och vill delta i en workshop om brukarstyrd inläggning för personer med sådan samsjuklighet? Välkommen att anmäla ditt intresse! Beroendevården på Sahlgrenska undersöker förutsättningarna för brukars ...
Läs mer

Hur har Personligt Ombud arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

04 oktober, 2023
Hösten 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Personligt Ombud. Den här terminen har två träffat verksamhetschefen och metodgruppen för ett uppföljningssamtal. Personligt Ombud fick ett väldigt bra resultat i brukarrevisionen, men de är ändå måna om att snappa upp ...
Läs mer

Digital dialogfika 12/10: tema suicidprevention

28 september, 2023
Den 12 oktober bjuder NSPH Västra Götaland in till digital dialogfika med tema ”Suicidprevention”. Dagens gäst är Else-Marie Törnberg. Else-Marie är seniorambassadör och samtalsledare. Hon föreläser utifrån erfarenheter av psykisk ohälsa och suicid i sin närhet, varvat med kunskap o ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer

TRÄFFA OSS VID GÖTEBORGS PRATBÄNKAR

30 augusti, 2023
I Göteborg finns ett antal pratbänkar. Syftet med dessa är att motverka ensamhet och öppna upp för samtal och möten i offentliga miljöer. Från 4 september och fram till och med 8 september kommer medarbetare från NSPH Västra Götaland att befinna sig vid pratbänkar för att öppna upp ...
Läs mer

Det här har vi gjort – rapportering av en händelserik vårtermin

30 juni, 2023
Första halvan av 2023 har passerat. Snabbt har det gått, och mycket har vi hunnit göra. På vår hemsida och sociala medier har du kunnat följa mycket av det vi gör, men allt har inte uppmärksammats där. Nu ska vi göra en liten återblick och sammanfatta några av de saker som vi har arbetat ...
Läs mer

Europeiska länder inleder samarbete kring Peer Support

05 juni, 2023
Peer Support är i hetluften. Såväl i Sverige som i andra länder ökar intresset för yrkesrollen. Nu har Sverige, representerat av NSPH-nätverken, inlett ett samarbete kring Peer Support med Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen. Dialog pågår även med organisationer i Danmark och Finl ...
Läs mer

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer