NSPH Västra Götaland och Göteborg

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer

Nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support: erfarenhetsutbyte med fokus på utbildning

24 november, 2023
NSPH ingår i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt kring Peer Support. Förra veckan träffades representanter från Sverige, Litauen, Norge och Island i Trondheim, Norge, för att utbyta erfarenheter kring Peer Support. Temat för träffen var ”co-teaching with peer support workers” samt ...
Läs mer

Inbjudan: Referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus

20 november, 2023
Representerar du en lokal brukar- eller patientföreningar i Skaraborg, eller är du medlem i en annan regional förening och är aktiv i Skaraborg? Vi söker dig som delta på ett referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus. I september fattad ...
Läs mer

Survivors of suicide loss day - Min sorgbearbetning

17 november, 2023
Den 18 november är Survivors of suicide loss day, en dag som uppmärksammar alla som har mist en närstående i självmord. Vår medlemsförening SPES stödjer personer som har mist en närstående i självmord. Lina Bjurström (Spes Västra Krets) har skrivit en personlig berättelse om sin sorgbe ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland har flyttat

06 november, 2023
Efter knappt tre år i Folkets Hus intill Järntorget packar vi ihop och flyttar till nytt kontor – men vi flyttar inte långt. Vår nya lokal ligger på Första Långgatan 18. Bilden till inlägget visar vårt nya kontor. Vi befinner oss i delen med ljus fasad och på andra våningen. För att k ...
Läs mer

Forskningsartikel om brukarstyrda brukarrevisioner

31 oktober, 2023
NSPH Västra Götaland medverkar i forskningsprojektet UserInvolve, som bland annat studerar brukarstyrda brukarrevisioner. Inom delprojektet har forskare undersökt genomförandet av fem brukarrevisioner runtom i landet, varav två av dessa var NSPH Västra Götalands revisioner. Nu har de publicer ...
Läs mer

Digital dialogfika 16/11: tema spelberoende

27 oktober, 2023
Den 16 november bjuder NSPH Västra Götaland in till digital dialogfika med tema ”Spelberoende”. Dagens gäst är Jimmy Nilsson, som är Hjärnkollsambassadör och har flera års spelfrihet. Han berättar om vägen in och ut ur beroendet och hur det med rätt stöd och verktyg går att vända ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Funktionsstödsenheten Nordost (Göteborgs Stad)

18 oktober, 2023
Brukarrevisionen av Funktionsstödsenheten Nordost i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. I brukarrevisionen deltog 30 respondenter som intervjuades hemma hos sig, på NSPH Västra Götalands kansli eller på ...
Läs mer

Inbjudan till workshop om brukarstyrd inläggning för personer med samsjuklighet

16 oktober, 2023
Har du erfarenhet av samsjuklighet (missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa) och vill delta i en workshop om brukarstyrd inläggning för personer med sådan samsjuklighet? Välkommen att anmäla ditt intresse! Beroendevården på Sahlgrenska undersöker förutsättningarna för brukars ...
Läs mer

Alealiber IF är ny medlemsförening hos NSPH Västra Götaland

13 oktober, 2023
Vi är glada att kunna meddela att Alealiber IF är ny medlemsförening hos NSPH Västra Götaland! Alealiber IF är en idrottsförening som vill uppmärksamma och utöva idrott för frihet ifrån psykisk ohälsa. Alealiber IF startade 2018 och registrerades som idrottsförening år 2020. Hos dem ...
Läs mer