Pressmeddelande

Handboken i brukarinflytande är snart klar

14 september, 2020
Under det senaste året har NSPHiG arbetat med att ta fram en handbok i brukarinflytande. Den riktar sig till såväl kommuner och regioner som brukarorganisationer för att utveckla brukarinflytandet i nära samverkan mellan parterna. Uppdraget att ta fram en handbok i brukarinflyt ...
Läs mer

Håkan Eneströms Journalistpris instiftat

22 januari, 2016
Journalistpris instiftat i vår bortgångne Hjärnkollsambassadör Håkan Eneströms namn. "Nytt journalistpris instiftat. Ska tilldelas journalist verksam i Sverige som lyft frågor om psykisk ohälsa" Läs mer här ...
Läs mer