SIP

Brukarrevisionsrapport: "Att inget bestäms över mitt huvud” - en undersökning av SIP för barn och unga vuxna

09 februari, 2022
Brukarrevisionen av Samordnad Individuell Plan (SIP) för barn och unga och övergången från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin är klar! Revisionen är genomförd och skriven av Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson. Rapportens titel är ”Att inget bestäms över mitt huvud” o ...
Läs mer

Välkommen på digital dialogfika om SIP

03 november, 2020
Den 19 november kan du delta i en digital dialogfika om SIP och kommande aktiviteter. ...
Läs mer

Presentation av SIP (Samordnad Individuell Plan) och samverkan

06 september, 2019
Sara Svensson, koordinator brukarinflytande NSPHiG, presenterar en brukarstyrd brukarrevision om SIP och samverkan. ...
Läs mer

SIP - För dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade

04 januari, 2019
SIP, Samordnad Individuell Plan, är till för att underlätta för dig som får insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att synliggöra ditt behov av stöd utifrån ditt perspektiv och att samordna stödet mellan de olika insatsgivarna och tydliggöra respektives an ...
Läs mer