Det här har vi gjort – rapportering av en händelserik vårtermin

Första halvan av 2023 har passerat. Snabbt har det gått, och mycket har vi hunnit göra. På vår hemsida och sociala medier har du kunnat följa mycket av det vi gör, men allt har inte uppmärksammats där. Nu ska vi göra en liten återblick och sammanfatta några av de saker som vi har arbetat med under första halvan av året. Vi kan konstatera att det har varit en spännande, intensiv och händelserik vårtermin i samtliga projekt och arbetsområden.

Webbutbildning i brukarinflytande

2023 inleddes med att vår Webbutbildning i brukarinflytande lanserades. Arbetet med utbildningen hade pågått länge och många av oss var på olika sätt involverade i arbetet.

 • Webbutbildning i brukarinflytande är baserad på Handbok i brukarinflytande och riktar sig till verksamheter inom vård- och omsorg samt brukarorganisationer som vill starta eller utveckla sitt arbete med brukarinflytande. Här finns webbutbildningen.

 

Brukarstyrda brukarrevisioner

Många verksamheter är intresserade av våra brukarstyrda brukarrevisioner. Varje år genomför vi ett antal brukarrevisioner runtom i Västra Götaland.

 • Vi blev klara med två brukarrevisioner som vi genomför på uppdrag av Psykiatrisamordningen i Göteborgs Stad; Personligt Ombud Lundby boendestöd. Ytterligare en revision – Förvaltningen för funktionsstöd Nordost – ska sammanställas efter semestern. Håll utkik på vår hemsida och sociala medier framåt hösten!
 • Vi blev även klar med en brukarrevision inom Västra Götalandsregionen; Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Två revisioner – en på Ätstörningscentrum (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och en på olika ungdomsmottagningar i Västra Götaland (vår största hittills!) håller dessutom på att sammanställas just nu. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier framåt hösten!

 

Peer Support

Efter några mindre intensiva år händer det mycket inom Peer Support nu, såväl i Västra Götaland som i andra delar av Sverige (och utomlands).

 • I höstas utbildades ett gäng nya peer supportrar och under vårterminen 2023 har flera av dem fått anställning på olika ställen i Västra Götaland, till exempel Stadsmissionen Göteborg, Bostäder med särskild service (Göteborgs Stad), Arbetsmarknadsenheten – IPS Hisingen (Göteborgs Stad) och Psykiatri psykos heldygnsvård (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).
 • Under våren har ett samarbete mellan länder i Norden och Baltikum inletts med syfte att dela erfarenheter kring peer support, till exempel vad gäller utmaningar, gemensamma lösningar och kunskapsspridning.

 

Hjärnkoll

Hjärnkolls arbete med att öka kunskapen och minska stigma kopplat till psykisk ohälsa löper på och i centrum står såklart de duktiga Hjärnkollsambassadörerna.

 • Hjärnkollsambassadörerna har föreläst för olika aktörer, till exempel på en folkhögskola och på Svenska Psykiatrikongressen. Andra föreläsningar har skett i digitala format.
 • Fem Hjärnkollsambassadörer har skrivit krönikor om sina erfarenheter av att leva med olika typer av psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser, till exempel självskadebeteende, ADHD, autism och bipolär sjukdom. Krönikorna finns här.

 

Utbildningar och föredrag

Vi vill att fler ska känna till oss, våra verktyg för ökat brukarinflytande och inifrånperspektiv på psykisk ohälsa. Därför håller vi utbildningar och föredrag för olika aktörer. Nedan ges exempel på sådana aktiviteter under vårterminen.

 • Föredrag om Peer Support på Visa Vägar-konferensen som anordnas av NSPH riksorganisation. Här kan du se den.
 • Bemötandeutbildning för socialsekreterare, boendestödjare och andra stödpersoner i Göteborgs Stad.
 • Brukarrevisionsutbildning för NSPH Norrbotten, som ska komma igång med brukarstyrda brukarrevisioner.
 • Föreläsningar om psykisk ohälsa och mänskliga rättigheter för bland annat socionomstudenter och personal och läkargrupper i NU-sjukvården.

 

Träffar och samarbeten

En viktig del av vårt arbete handlar om att träffa aktörer som på olika sätt är verksamma inom det psykiatriska området för att knyta kontakter, dela erfarenheter och inleda samarbeten. Nedan ges exempel på sådana aktiviteter under vårterminen.

 • Tillsammans med Rågården rättspsykiatri och Koncernkontoret Hållbar utveckling VGR har vi varit delaktiga i framtagandet av en webbutbildning om tvångsvård för vårdpersonal. Utbildningen ska leda till bättre vård och mindre tvång inom psykiatrin. Här finns webbutbildningen.
 • Vi anordnade en träff med brukarföreningar inom området psykisk hälsa i Skaraborg för att dela erfarenheter och samtala om deras arbete med brukarinflytande idag och utmaningar för framtiden.
 • Vi bjöd in politiker i Västra Götaland för att samtala om nuläget inom psykiatrin (med fokus på de föreslagna nedskärningarna inom Sahlgrenskas vuxenpsykiatri), men också framtiden för psykiatrin i Västra Götaland.
 • En forskare höll i en workshop för oss om epistemisk orättvisa, vilket även blir startskottet för ett arbetsmaterial riktat till vård- och omsorgspersonal som ska tas fram. Håll utkik på hemsida och sociala medier för mer information om det framöver!

 

Stort tack till alla som vi har samarbetat med, som har deltagit på våra föreläsningar och i våra brukarrevisioner och alla ni som följer oss här och i sociala medier!