Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022

Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support.

Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan till Nordplus kring finansiering av det nordisk-baltiska nätverket. Nätverket vill arbeta vidare med frågor som rör utveckling av utbildning av Peer Support där nätverket bidrar till vidareutveckling för alla parter. Under det gemensamma arbetet önskar nätverket beröra frågor inom olika områden så som innehåll i utbildningar och kurser, handledning, anställningar och arbetsuppgifter, regelverk och forskning.

Länderna i nätverket har kommit olika långt i utvecklingen av Peer Support men alla parter bidrar med olika kompetenser. Det vill säga erfarenhet av att anordna utbildningar, forskning om Peer Support, politiskt samarbete, arbete med mänskliga rättigheter och aktivism för användningen av Peer Support. Med det sagt så har alla parter ett gemensamt mål i att utveckla utbildning och användning av Peer Support genom att lära av varandra.

Organisationer i nätverket:

Första advent: vad gömmer sig bakom lucka ett?

27 november, 2022
Vi önskar dig en härlig första advent! I år får du ta del av korta filmklipp varje advent. Varsågod att öppna den första luckan. https://www.youtube.com/watch?v=VJXHmN_l0k0&list=PLvKQ-I5BDkio0ePN9wxwHVJ49JqmroDMF ...
Läs mer

NSPH Västra Götaland och Göteborg på Mänskliga Rättighetsdagarna

18 november, 2022
Mellan 17–18 november befinner sig NSPH Västra Götalands samordnare för förenings- och mänskliga rättighetsuppdraget, Anna-Karin Engqvist och Agneta Persson på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro. Under gårdagen föreläste de tillsammans med Anna Gustafsson från Personligt ombud, Br ...
Läs mer

Besök på KBT Fagskole i Trondheim

16 november, 2022
I början av november besökte NSPH Trondheim och KBT Fagskole som i likhet med NSPH har utvecklat en utbildningsmodell för Peer Support. I Norge finns det idag cirka 300–400 peer supportrar anställda inom psykiatri och socialpsykiatri och KBT Fagskole utbildar peer supportrar i hela landet. ...
Läs mer