Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022

Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support.

Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan till Nordplus kring finansiering av det nordisk-baltiska nätverket. Nätverket vill arbeta vidare med frågor som rör utveckling av utbildning av Peer Support där nätverket bidrar till vidareutveckling för alla parter. Under det gemensamma arbetet önskar nätverket beröra frågor inom olika områden så som innehåll i utbildningar och kurser, handledning, anställningar och arbetsuppgifter, regelverk och forskning.

Länderna i nätverket har kommit olika långt i utvecklingen av Peer Support men alla parter bidrar med olika kompetenser. Det vill säga erfarenhet av att anordna utbildningar, forskning om Peer Support, politiskt samarbete, arbete med mänskliga rättigheter och aktivism för användningen av Peer Support. Med det sagt så har alla parter ett gemensamt mål i att utveckla utbildning och användning av Peer Support genom att lära av varandra.

Organisationer i nätverket:

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer