Ett nordiskt och baltiskt samarbete kring Peer Support

23 november, 2022

Förra veckan besöktes NSPH av partners från Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen för ett tredagarsmöte. Målet med mötet var att skapa ett gemensamt nätverk inom området utbildning och handledning av Peer Support.

Mötesagendans huvudpunkt var att arbeta med en gemensam ansökan till Nordplus kring finansiering av det nordisk-baltiska nätverket. Nätverket vill arbeta vidare med frågor som rör utveckling av utbildning av Peer Support där nätverket bidrar till vidareutveckling för alla parter. Under det gemensamma arbetet önskar nätverket beröra frågor inom olika områden så som innehåll i utbildningar och kurser, handledning, anställningar och arbetsuppgifter, regelverk och forskning.

Länderna i nätverket har kommit olika långt i utvecklingen av Peer Support men alla parter bidrar med olika kompetenser. Det vill säga erfarenhet av att anordna utbildningar, forskning om Peer Support, politiskt samarbete, arbete med mänskliga rättigheter och aktivism för användningen av Peer Support. Med det sagt så har alla parter ett gemensamt mål i att utveckla utbildning och användning av Peer Support genom att lära av varandra.

Organisationer i nätverket:

Psykiatrimottagning Uddevallas arbete med resultatet från en brukarrevision

27 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Psykiatrimottagning Uddevalla. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Under uppföljningen deltog mottagningens t.f. verksamhetschef som berättar att revisionen fungerade mycket bät ...
Läs mer

Bergsjöhöjds boendes arbete med resultatet från en brukarrevision

17 februari, 2023
Under våren 2022 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Bergsjöhöjds boende. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Bergsjöhöjds boende riktar sig till personer, framför allt över 50 år, som lever i ett aktivt missbruk och som har b ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 Mölndal

08 februari, 2023
Brukarrevisionen av Äldrepsykiatriska avdelningarna 206 och 207 på Mölndals sjukhus är nu klar. Revisionen är samordnad och sammanställd till en rapport av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist. Avdelning 206 och 207 på Mölndals sjukhus har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykia ...
Läs mer