Europeiska länder inleder samarbete kring Peer Support

05 juni, 2023

Peer Support är i hetluften. Såväl i Sverige som i andra länder ökar intresset för yrkesrollen. Nu har Sverige, representerat av NSPH-nätverken, inlett ett samarbete kring Peer Support med Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen. Dialog pågår även med organisationer i Danmark och Finland.

Om samarbetsprojektet

Samarbetsprojektet, som delfinansieras av Nordiska ministerrådet via samarbetsprogrammet Nordplus, syftar till att dela erfarenheter kring Peer Support.

  • Hur kan vi lära av varandra?
  • Vilka utmaningar ställs vi inför i respektive land?
  • Hur kan vi hitta gemensamma lösningar på utmaningarna?

Samarbetet ska också rikta in sig på kunskapsspridning med fokus på utbildning för peer supportrar, handledning, anställningsformer, arbetsuppgifter, regelverk och forskning.

NSPH på besök i Estland

I maj besökte representanter från NSPH och NSPH Västra Götaland Estland där varje land fick dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med Peer Support. På bilden till inlägget visas representanterna från mötet, däribland NSPH Västra Götalands Sonny Wåhlstedt, Filippa Gagnér Jenneteg, Johanna Jaring och Helen Johansson.

På mötet kunde man konstatera att det fanns många likheter länderna emellan, men också att man hade kommit olika långt i implementeringen av Peer Support. NSPH riksorganisation har skrivit en artikel om det här.

Nästa möte anordnas av NSPH och kommer att handla om forskning om Peer Support.

 

*Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer