Fem frågor till vår nya medarbetare Johanna Jaring

Från och med nästa vecka är det dags för NSPH Västra Götalands kommunikatör och samordnare för Webbutbildning i brukarinflytande att vara föräldraledig. Vi välkomnar därför Johanna Jaring, som kommer att axla hennes roll.

Hej Johanna!

Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
–  Jag är en öppen och kunskapslysten person som har nära till skratt. Jag är uppvuxen i Västerås och efter att ha flängt omkring på olika håll i världen i ett antal år så flyttade jag till Göteborg för tio år sedan. Samhällsfrågor är något som intresserar mig i stort men jag brinner speciellt för frågor kopplade till jämlikhet och rättvisa. Mänskliga möten är något som jag värdesätter, att hitta gemensamma beröringspunkter men även lära av varandras olikheter är något som får mig att utvecklas.

Vad ska du arbeta med på NSPH Västra Götaland?
–  Jag kommer arbeta som koordinator för stärkt brukarinflytande (framför allt i rollen som samordnare för Webbutbildning i brukarinflytande) och även som kommunikatör.

Vad fick dig att bli intresserad av att jobba på NSPH Västra Götaland?
–  Min motivation att arbeta på NSPH Västra Götaland är delvis baserad på kunskap och erfarenhet från min utbildning och mitt tidigare yrkesliv, men framför allt baseras den på egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom min egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är för den egna återhämtningen att du som enskild brukare har inflytande och möjlighet till delaktighet i mötet med vård och omsorg.

Utöver min erfarenhet av brukarinflytande på individnivå så har åren som boendestödjare lärt mig hur viktigt det är med brukarinflytande även på verksamhetsnivå. Detta för att möjliggöra att verksamheten utvecklas och anpassas utefter de synpunkter och önskemål som gruppen som verksamheten faktiskt är till för har.

Mina studier och arbetet som boendestödjare har även gett mig insikt i vikten av att gruppen som berörs av diverse beslut, styrande dokument och handlingsplaner är med i arbetet att ta fram dessa. Utan inflytande på denna nivå finns inga förutsättningar att påverka beslut, dokument och planer så att det praktiska arbetet på de andra nivåerna möjliggörs.

Dessa olika nivåer av brukarinflytande är förutsättningar för varandra och NSPH Västra Götaland verkar för att stärka brukarinflytande på alla dessa tre nivåer parallellt. Jag är glad att få vara en del i det arbetet!

Vad gjorde du innan du började arbeta på NSPH Västra Götaland?
–  Jag har studerat i en massa år och har en masterexamen i genusvetenskap med inriktning på offentlig förvaltning utifrån ett normkritiskt och delaktighetsperspektiv. Efter min examen började jag arbeta inom socialpsykiatrin som boendestödjare i Göteborgs Stad och arbetade där i tre år.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
–  Jag har ett stort växt- och odlingsintresse och varvar ner genom att ta hand om mina växter, plantor och odlingar. Jag tillbringar gärna tid i naturen runt min kolonistuga eller njuter av god mat i sällskap av nära och kära. Att ha en kolonistuga innebär även en del bygg- och renoveringsprojekt som jag tar mig an med skräckblandad förtjusning.