Föreningar i fokus: Anhörigföreningen Göteborg

NSPHiG består av och samverkar med 16 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för Anhörigföreningen Göteborg.

 

Anhörigföreningen Göteborg startade 2012 och är anslutna till Anhörigas Riksförbund. Föreningen vänder sig till anhöriga till personer med olika diagnoser. Många är anhöriga till personer med psykisk ohälsa, men det finns också medlemmar som är anhöriga till personer med exempelvis demens, MS och Parkinsons sjukdom.

 

En växande förening

En av personerna som var med och startade föreningen i Göteborg är Lena Hultén, som idag är föreningens ordförande:

– Jag har en son med psykisk ohälsa och upplevde att det var svårt att få stöd som anhörig. Jag gav inte upp utan hittade en anhörigkonsulent och sedan en anhöriggrupp inom Göteborgs Stad. Efter det valde vi att starta en förening.

Till en början var de fem medlemmar, men sedan dess har föreningen vuxit ordentligt och har idag 155 medlemmar i Göteborg med omnejd:

– Det är kul att se hur föreningen växer och får mer uppmärksamhet. Det ger oss en möjlighet att lyfta fram de som kämpar och fler får förståelse för anhöriga. Men vi vill också göra Anhörigföreningen Göteborg och stödet mer känt, för många kämpar fortfarande i det tysta, säger Lena Hultén.

 

Arbetsgrupper med olika ansvarsområden

Anhörigföreningen Göteborg har valt att arbeta på ett lite annorlunda sätt jämfört med många andra ideella föreningar. Styrelsen består endast av två ordinarie representanter och en suppleant. Som komplement till det har de valt att skapa arbetsgrupper, vilket Lena Hultén tycker fungerar bra:

– Vissa drar sig för att ta på sig styrelseuppdrag, men trivs att sitta med i arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna jobbar med olika delar av verksamheten. En av dem riktar in sig på att påverka politiker och en annan grupp är ute och marknadsför föreningen genom utbildning, mässor och liknande. De har också arbetsgrupper som sköter hemsida, blogg, kalender och inte minst fikat på våra samtalscaféer.

 

Aktiviteter och påverkan

En stor del av föreningens arbete handlar om att på olika sätt stödja anhöriga. I deras kalender finns alla aktiviteter som föreningen erbjuder. Där hittar du till exempel samtalscaféer, men också aktiviteter och föreläsningar som anordnas av kommunens anhörigstöd. Föreningen driver även samtalsgrupper riktade mot män:

– Vi har en erfarenhetsgrupp för män, som är en väl fungerande och uppskattad grupp. Där får de möjlighet att träffas och utbyta tankar, berättar Lena.

Påverkansarbetet lyfter Lena fram som en annan viktig del av deras verksamhet. För drygt två veckor sedan gladde sig föreningen över det nya beslutet om att den nationella anhörigstrategin ska inkludera fler än enbart anhöriga till äldre. Läs om beslutet här.

Omorganiseringen av Göteborgs Stads nämnder är ett annat område där Anhörigföreningen Göteborg just nu driver ett påverkansarbete:

– I tjänstemannautlåtandet stod det endast om anhörigstöd till äldre, så vi har besökt politiker från olika partier för att berätta hur vi vill ha det. Anhörigstöd behövs i samtliga nämnder, säger Lena.

 

En plats för likasinnade

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa eller annan sjukdom är många gånger tufft. Då kan mötet med andra personer i liknande situationer vara värdefullt. För Lena är det en av de mest givande sakerna med att vara medlem i Anhörigföreningen Göteborg:

– Även om vi är anhöriga till personer med olika problem har vi gemensamma intressen och erfarenheter. Vi har samma känslor. Det kan vara skam, skuld och sorg och man kanske behöver tips och råd för hur man kan leva ett gott liv ändå.

 

Lena Hultén, ordförande i Anhörigföreningen Göteborg

 

Stort tack till Lena Hultén och Anhörigföreningen för ert arbete och engagemang. Ni hjälper många som kämpar i det tysta!