Föreningar i fokus: RFHL

NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för RFHL.

RFHL, Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare, är en rikstäckande förening. I Göteborg har de cirka 90-100 medlemmar. Föreningen riktar sig huvudsakligen till läkemedelsberoende, men även deras anhöriga är välkomna dit, liksom personer som inte är medlemmar i föreningen.

 

En stark förening med bred kompetens

RFHL är en förening med lång historia. I Göteborg har verksamheten funnits sedan 1967. I styrelsen sitter idag åtta personer och föreningen drivs framåt av engagerade personer med olika bakgrund:

– Den kunskapen som RFHL har byggt upp är gedigen – vi får följa människor från dag ett tills de kommer ut på andra sidan och kan återuppta sitt liv, säger Ewa Styfberg.

Ewa har jobbat på RFHL i 30 år och haft olika befattningar i verksamheten. Idag arbetar hon bland annat med enskilda samtal, som kamratstödjare och föreläser för andra verksamheter.

RFHL arbetar på en bred bas med narkotikapolitik, kriminalpolitik och även socialpolitik. Förutom att vara en del av NSPHiG:s nätverk ingår RFHL i Brukarrådet på Östra Sjukhusets beroendemottagning och Missbruksnätverket, som är initierat av Social Resursförvaltning. De arbetar även med påverkansarbete:

– Vi är med och påverkar debatten kring vårt intressepolitiska område. Påverkansarbetet är en viktig bit för RFHL, säger Ewa.

 

Aktiviteter enskilt eller i grupp

En stor del av RFHL:s verksamhet i Göteborg utgörs av samtal och andra aktiviteter, antingen enskilt eller i grupp:

– Vi finns här för att slussa vidare personer till olika instanser. Många kommer hit som ett första steg och vi hjälper till att guida personerna till var de ska härnäst, till exempel NA (Anonyma Narkomaner) eller beroendemottagningar, säger Ewa.

Inbokade samtalsstöd hålls regelbundet, men man kan även komma förbi föreningens lokal på Vegagatan 48 under deras öppettider. NADA-akupunktur är ett annat stående inslag i verksamheten, och den delen ansvarar Anna-Lena Brych för:

– Vi erbjuder NADA-akupunktur i grupp eller enskilt. Gruppaktiviteten håller vi i två gånger i veckan och den pågår i 40 min per gång. För medlemmar är det gratis, berättar hon.

– Just nu är det dock inte aktuellt med grupper i och med coronaviruset. Det är dumt att utsätta besökarna för det, vi satsar på att hålla avstånd just nu, tillägger Ewa.

Andra aktiviteter i grupp är sociala trivselgrupper och kurser i andningsteknik. Mer om vilka aktiviteter RFHL Göteborg erbjuder kan du läsa här.

 

Betydelsen av den egna erfarenheten

Kampen mot läkemedels- och narkotikaberoende är något som både Ewa och Anna-Lena har egna erfarenheter av, trots att deras bakgrundsproblematik ser lite olika ut:

– Det finns mycket kompetens i föreningen och vi är på olika sätt kunniga med vår egen erfarenhet, säger Ewa.

Det bästa med att vara medlemmar i RFHL menar de är att vara delaktig i ett meningsfullt sammanhang. Det är något Ewa tror är viktigt för att ta sig ur ett beroende:

– Jag har fått mitt liv tillbaka. Inte nog med det, jag har också mått strålande. Jag har fått känna hopp, gemenskap och ett värdigt bemötande.

– Det bästa är också att känna att man kan hjälpa någon och vara ett stöd, tillägger Anna-Lena.

 

Stort tack till Ewa Styfberg, Anna-Lena Brych och resten av RFHL för ert viktiga arbete och engagemang. Fortsätt inge hopp med den egna erfarenheten som verktyg!