Föreningar i fokus: SHEDO

NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för SHEDO.

SHEDO är en rikstäckande förening som har funnits sedan 2008. Namnet står för ”self harm and eating disorder organisation”, vilket förtydligar att föreningen arbetar inom området självskadebeteende och ätstörningar. Till SHEDO är vem som helst välkommen. Deras medlemmar kan vara såväl drabbade som anhöriga och yrkesverksamma:

– Vi vet att självskadebeteende och ätstörningar förekommer inom alla åldrar och kön, därav har vi inga begränsningar, säger Jessica Andersson, ordförande för SHEDO och verksamhetsansvarig för Självskadechatten.

I dagsläget har SHEDO cirka 500 medlemmar runtom i landet.

 

Ökad kunskap och påverkansarbete

SHEDOS kärnverksamhet kan beskrivas utifrån tre olika ben; kunskap, stöd och opinion. Kunskap sprids både i samhället i stort och till riktade målgrupper. En ökad förståelse för självskadebeteende och ätstörningar menar Jessica behövs:

– Personer som är drabbade av självskadebeteende har på många håll under lång tid utsatts för mycket fördomar vilket har skapat sämre bemötande, ökad stigmatisering och har försvårat möjligheten att återhämta sig.

Kunskapsspridningen sker bland annat genom kampanjer och föreläsningsverksamheter. Föreläsningarna består av nio olika och målgruppsanpassade upplägg och samtliga föreläsare har egen erfarenhet av självskadebeteende och/eller ätstörningar, men är idag återhämtade.

Ett annat av verksamhetens tre ben är opinion, vilket alltså handlar om påverkansarbete inom SHEDOS intressepolitiska område. Föreningen deltar bland annat i olika brukar- och inflytanderåd, samverkar med regioner och kommuner samt arbetar aktivt med PR för att skapa debatt inom området.

 

SHEDOs stödverksamhet

Det tredje och sista benet i SHEDOs verksamhet utgörs av olika former av stöd:

– Vi driver bland annat Självskadechatten, den enda stödchatt i Sverige som är specifikt inriktand på självskadebeteende. Chatten handlar även om ätstörningar och självklart om annan psykisk ohälsa som ofta hör ihop med destruktiva beteenden, så som självmord, ångest och livet i stort, berättar Jessica.

Chatten är öppen mellan 20 och 22 alla dagar i veckan förutom fredagar. Du når den på www.shedo.se/chatt. Förutom en chatt har SHEDO en jourmejl som erbjuder en mer långvarig stödkontakt. Den når du på jour@shedo.se. Båda kontaktalternativen välkomnar såväl drabbade som anhöriga.

Utöver chatt- och mejlstöd tipsar Jessica om Färdighetslistan – en hjälp när livet är svårt:

– Färdighetslistan är ett verktyg som kan användas vid starka känslor eller självskadeimpulser, och innehåller förslag på saker att göra istället för att skada sig själv.

Du kan beställa den kostnadsfritt i tryckt format på deras hemsida, men den finns även som app och kan laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Du hittar den även här: Färdighetslistan-2019

Ytterligare ett tips som Jessica delar med sig av är föreningens kostnadsfria intervjubok Ibland finns det inga enkla svar – en bok om självskadebeteende och ätstörningar:

– Den innehåller intervjuer med drabbade, närstående och professionella som alla berättar om sina erfarenheter och kan bidra till information, igenkänning och hopp.

 

Fokus på onlineverksamhet

Att kunna få snabbt och lättillgängligt stöd är viktigt för SHEDO. Därför sker stora delar av deras stödverksamhet online:

– Vi tror att ett onlinestöd är ett lättillgängligt stöd för många, säger Jessica och tillägger att ännu fler delar av verksamheten sker online nu i samband med covid-19.

Föreningen har till exempel startat upp onlineföreläsningar till drabbade och närstående för att sprida hopp och gemenskap under svåra tider. De erbjuder även utbildning till verksamheter via videoprogram. Dessa aktiviteter sker på nationell nivå och kan alltså nyttjas av personer och verksamheter oavsett var de befinner sig.

Nästa onlineföreläsning är den 19 maj klockan 18-19.30. Då kommer Lisa Johansson berätta om sina tidigare självskadebeteenden och ätstörningar. Föreläsningarna är kostnadsfria, men för att ta del av dem behöver du anmäla dig. Det gör du här.

 

Gemenskap och erfarenhetsutbyte

Det finns många fördelar med att vara medlem och/eller på annat sätt engagera sig i en förening. Gemenskapen och erfarenhetsutbytet menar Jessica är två av dem:

– Gemenskapen i en förening är speciell, där många personer brinner för liknande frågor som en själv. I vår förening är det många som har egna erfarenheter av självskadebeteende och ätstörningar, vilket skapar en extra speciell gemenskap. Jag lär mig så mycket av andras erfarenheter, och är verkligen en del av något större, säger hon och tillägger:

– Att visa sitt stöd till en förening är ofta avgörande för föreningen, så en behöver inte engagera sig som volontär för att göra skillnad.

Du kan till exempel visa ditt stöd genom att bli medlem i SHEDO. Det kostar 100 kronor per år, men för alla under 19 år är medlemskapet gratis. Läs mer här om hur du går tillväga.

På bilden ser du stora delar av SHEDOs styrelse 2020

 

Tack Jessica Andersson och SHEDO för ert arbete och engagemang. Ert stöd kan rädda liv!