Föreningar i fokus: Spelberoendes förening Göteborg

06 mars, 2020

NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för Spelberoendes förening Göteborg.

Spelberoendes förening Göteborg är en del av Spelberoendes riksförbund och arbetar med att förebygga och avhjälpa spelberoende. De vänder sig såväl till spelare som anhöriga, men även till andra som arbetar inom området eller vill veta mer om spelberoende.

 

En växande förening

Spelberoendes förening Göteborg startades redan 1994 och har sedan dess vuxit sig stor. Jimmy Nilsson är ordförande och rådgivare i föreningen och berättar om utvecklingen:

–  I början utgjordes föreningen av ett par eldsjälar, men de sex-sju senaste åren har föreningen vuxit med cirka 25 % per år. År 2018 hade vi över 1000 hjälpsökande.

Under 2019 infördes nya regleringar och hjälpforum på spelmarknaden, däribland Spelpaus, vilket Jimmy tror är en av anledningarna till att antalet hjälpsökande har sjunkit igen. Idag har föreningen i Göteborg och Trollhättan sammanlagt 682 medlemmar.

 

Från enskilda samtal till kvällsmöten i grupp

De flesta som söker sig till Spelberoendes förening Göteborg ringer till verksamhetens rådgivare för att få hjälp med sitt spelande. De erbjuds ett enskilt samtal med någon av de tre rådgivarna och uppmuntras att ta med eventuella anhöriga till mötet:

–  Vi går igenom hur situationen ser ut för individen och ger råd och tips utifrån det. Vi har även en checklista som man får med sig hem – där finns det bra tips på vad man kan tänka på framöver, berättar Jimmy.

På det enskilda mötet uppmanar rådgivaren personen att besöka ett av föreningens kvällsmöten i grupp. De flesta tycker det är givande och fortsätter sedan gå till dem regelbundet. Vid behov kan flera uppföljningssamtal erbjudas, men målet är att övergå till kärnverksamheten, som är kvällsmötena.

I Göteborg anordnas kvällsmöten två gånger i veckan och i Trollhättan finns en stödgrupp en gång i veckan. På söndagar kan även medlemmar delta i aktiviteter som fotboll och innebandy. Mer information om stödgrupper och aktiviteter hittar du på föreningens hemsida.

 

Gemenskap som kan skapa hopp

Att ta första klivet över tröskeln och söka hjälp för sitt spelberoende är långt ifrån enkelt, men gemenskapen som man kan få uppleva på föreningens kvällsmöten menar Jimmy kan bidra till en förändring:

–  Det kan ge hopp om att situationen går att förändra, både för spelaren och anhöriga.

Att känna att man inte är ensam är en av de mest givande aspekterna för Jimmy med att vara medlem i Spelberoendes förening Göteborg, liksom att hela tiden bli påmind om varför man har valt att bli fri från spelandet:

–  För min del är Spelberoendes förening i Göteborg en nödvändighet för att inte falla tillbaka i samma problematik som tidigare. Att bli påmind om hur mycket bättre livet blir om man går rätt väg är för mig ett långsiktigt skydd, berättar han.

 

Gott samarbete med Göteborgs Stad

Spelberoende är ett utbrett problem idag och även statliga och kommunala verksamheter arbetar med området. Spelberoendes förening Göteborg har haft ett gott samarbete med Göteborgs Stad i över tio år:

–  Göteborgs Stad är fantastiska och har förstått vikten av vår verksamhet, men vi vill arbeta mer med det. Social resursförvaltning ska ha en eloge som satsar på våra målgrupper trots nedskärningar som görs inom staden, säger Jimmy och fortsätter:

–  Vi har även ett tätt samarbete med Spelberoendeteamet i Göteborgs Stad. Vi hjälps åt med att hitta rätt forum för vår målgrupp. Vi samarbetar även med den nya mottagningen för spelberoende och skärmhälsa som bedrivs av Västra Götalandsregionen.

Spelberoendes förening Göteborg fortsätter att arbeta aktivt för att stärka samarbetet även med andra kommuner och i så hög utsträckning som möjligt informera om sin verksamhet:

–  Vi hoppas att personer som behöver vår hjälp vet om vad som finns – då gör vi nytta. Vågar man bara ta sig över den första tröskeln finns det goda förutsättningar att får ordning på livet igen, avslutar Jimmy Nilsson.

 

Jimmy Nilsson, ordförande i Spelberoendes förening Göteborg

 

Stort tack till Jimmy Nilsson och Spelberoendes förening Göteborg för ert viktiga arbete och engagemang. Fortsätt skapa hopp för personer med spelproblematik!

 

Jimmy är även en av våra Hjärnkollsambassadörer. Om du vill lära dig mer om spelberoende och vägen ut ur det kan du läsa om hans föreläsning och boka in en sådan här.

Digital dialogfika 19/10 - Min resa mot bättre mående. Vändpunkter och stöttande nätverk

12 oktober, 2021
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg anordnar en digital dialogfika med temat ”Min resa mot bättre mående. Vändpunkter och stöttande nätverk”. Dagens gäst är Anna-Clara Skogholt, Hjärnkollsambassadör. Anna-Clara brinner för ett kärleksfullt och varm ...
Läs mer

Se seminariet "Personligt engagemang och gemensamma krafter" i efterhand

11 oktober, 2021
Fredagen 8/10 anordnade Hjärnkoll i Västra Götaland tillsammans med NSPH Västra Götaland och Göteborg ett seminarium inför Världsdagen för psykisk hälsa. Om du missade seminariet har du möjlighet att se det i efterhand. Vi vill tacka alla som deltog i seminariet. Våra talare gjorde ett ...
Läs mer

Krönika av Anhörig Göteborg

06 oktober, 2021
Idag är det Anhörigdagen. Hur är det egentligen att vara anhörig till någon? Vilket stöd kan man få, och är stödet tillräckligt? Vi har bett vår medlemsförening Anhörig Göteborg skriva en text tillägnad dagen. Den 6 oktober är den nationella anhörigdagen - en dag tillägnad alla an ...
Läs mer