Föreningar i fokus: SPES

NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för SPES.

SPES är en rikstäckande organisation som ger stöd för efterlevande till någon person som har tagit sitt liv. De välkomnar alla som har mist någon genom suicid, oavsett om det är en släkting eller familjemedlem, partner eller god vän.

 

SPES Västra Krets

SPES grundades 1987 och idag har den Västra kretsen (Västra Götalands län och Hallands län) 262 medlemmar. Thomas Lövgren är ordförande, kontaktperson och samtalsledare i SPES Västra krets. Han lyfter fram flera viktiga delar av föreningen, däribland de regelbundna samtalsträffarna och föreningens telefonjour:

– Man måste inte vara medlem för att delta, utan träffarna och telefonjouren är öppna för alla som har förlorat någon närstående genom självmord, säger han och fortsätter:

– I skrivande stund är det lite svårt att anordna föreläsningar och liknande på grund av pågående coronapandemi. Men vi brukar erbjuda föreläsningar där vi berättar om SPES verksamhet och suicidprevention, ibland i egen regi och ibland i samarbete med andra organisationer så som SPIV (Suicidprevention i Väst) och Suicide Zero.

Stor kraft läggs i samband med den internationella suicidpreventiva dagens som äger rum den 10 september varje år. Då deltar de i olika arrangemang på de orter där det finns aktiva medlemmar.

 

Kampanjen Stör döden

En del av SPES verksamhet som Thomas trycker lite extra på är den nationella kampanjen Stör döden. Den handlar om att vara uppmärksam på om någon i ens närhet förändrar sitt beteende eller går igenom en jobbig fas eller period i livet. Kampanjen uppmanar alla att ställa frågor till den som tros må dåligt och lyssna på personens svar – det kan nämligen både förändra och rädda personens liv.

Stör dödens hemsida får du information om självmord, myter och sanningar samt varningstecken som är bra att uppmärksamma. Du ges även tips och råd på hur du kan störa döden.

 

Lär dig mer om SPES verksamhet

Om du vill veta mer om SPES, såväl riksorganisationen som de lokala kretsarna, rekommenderar Thomas att du besöker deras hemsida:

– Där framgår bland annat när samtalsträffar och andra arrangemang hålls, säger han och tillägger:

– Det finns även en sluten Facebookgrupp som man som efterlevande kan gå med i. För unga vuxna (18-35 år) finns en egen Facebookgrupp.

Du hittar grupperna genom att söka på SPES. Den Västra kretsens Facebook-sida hittar du här.

 

Stort tack till Thomas Lövgren och SPES för ert viktiga arbete och engagemang. Fortsätt med det!