Föreningar i fokus: SPIV

NSPHiG består av och samverkar med 17 föreningar inom det psykiatriska området. Varje förening driver också var för sig frågor och aktiviteter som rör deras medlemmar. För att uppmärksamma detta presenterar vi en förening i taget, där de får möjligheten att berätta om sin verksamhet. Den här gången är det dags för SPIV.

SPIV, Suicidprevention i Väst, är en organisation som arbetar med att öka kunskapen om hur vi kan förebygga suicid. De riktar sig till alla som är intresserade och vill engagera sig inom området. I dagsläget har de 240 stödmedlemmar, vilka utgörs såväl av personer med egen erfarenhet av suicidalitet som professionella, kliniker och forskare.

 

Utbildningar och kunskapsspridning om suicid

”Ingen ska behöva ta livet av sig som sista utväg!” lyder SPIV:s vision. För att arbeta suicidpreventivt bygger föreningens kärnverksamhet på utbildningar inom det suicidpreventiva området, men verksamheten innefattar även metodutveckling och opinionsbildning:

– Påverkansarbete och att sprida kunskap är viktigt för vi vill ju att fler ska ta suicidstatistiken på allvar och vi är stolta över att vår uthållighet och vårt engagemang gett resultat på flera områden, säger Annica Rolfsman, utbildare på SPIV och tillägger:

– SPIV bidrog till exempel till att Sverige fick en nollvision för suicid 2008 och att Göteborgs stad antog en strategi för att minska antalet suicid i staden 2014.

Annica Rolfsmans roll i SPIV innebär att hon åker runt i landet och utbildar vård- och omsorgspersonal i Psykisk livräddning. Det är ett utbildningskoncept som har funnits i 12 år. Annica arbetar även med att utveckla kursinnehållet, marknadsföra utbildningarna och ansvarar för delar av kursadministrationen.

 

Livlinan och digitala stöd

Psykisk livräddning är en stor del av SPIV:s utbildningsverksamhet, men de arbetar med fler saker än så. Ett nystartat stöd är Livlinan. Det är ett telefonstöd som vänder sig till både allmänhet och profession för mellanmänskliga samtal:

– Vi vill verkligen försöka bidra med vårt kunnande och eftersom alla våra utbildningsuppdrag på vårdcentralerna är framflyttade har vi tid över så att vi kan stötta och bolla tankar med enskilda individer istället för hela arbetslag, berättar Annica.

Telefontiderna för Livlinan är tisdagar mellan 13.00 och 16.00 samt onsdagar mellan 09.00 och 12.00. Du kan läsa mer om stödet här.

I dessa tider börjar fler och fler organisationer använda sig av digitala metoder för att nå ut till sina målgrupper. Det gäller även för SPIV. De erbjuder till exempel kostnadsfria och digitala kurser i Psykisk livräddning för allmänheten. Det sker i samarbete med Sensus studieförbund. Därutöver ska de starta upp en föreläsningsserie med fördjupningar inom suicidprevention. För uppdateringar om det kan du besöka deras hemsida eller föreningens Facebooksida.

Annica passar även på att tipsa all vård- och omsorgspersonal om om Ullakarin Nybergs Ted talk ”How to talk about suicide”, som finns på Youtube.

 

Ingen ska behöva ta sitt liv som sista utväg

Annica Rolfsman är i första hand anställd på SPIV utifrån sin kompetens och erfarenhet som sjuksköterska, men något hon vill framhålla som en positiv aspekt med att engagera sig i en förening som SPIV är gemenskapen:

– Att finnas i ett sammanhang och vara behövd är livsviktigt.

Bara i Sverige tar en person livet av sig var sjätte timme, men för SPIV är målet och drömmen att ingen ska behöva ta sitt liv som sista utväg:

– Fortsätt sök hjälp om du inte upplever att du får det stöd du behöver. Många är rädda och vet inte hur de ska agera när du kommunicerar dina suicidtankar, det handlar inte om att man inte vill hjälpa utan att man inte vet hur, säger Annica.

Till anhöriga delar hon också med sig av viktiga budskap:

– Stå inte ensam, prata om din oro med andra, försök skapa ett skyddsnät runt personen, så att du inte behöver bära allt själv. Och se till dina egna behov, glöm inte bort dig själv.

 

Annica Rolfsman

Stort tack till Annica Rolfsman och SPIV för ert arbete och engagemang. Det suicidpreventiva arbetet ni gör kan rädda liv på många.