Forskningsartikel om brukarstyrda brukarrevisioner

31 oktober, 2023

NSPH Västra Götaland medverkar i forskningsprojektet UserInvolve, som bland annat studerar brukarstyrda brukarrevisioner. Inom delprojektet har forskare undersökt genomförandet av fem brukarrevisioner runtom i landet, varav två av dessa var NSPH Västra Götalands revisioner. Nu har de publicerat en artikel som fokuserar på uppstartsfasen av brukarrevisionerna.

I artikeln undersöker forskarna centrala frågor under uppstartsfasen samt vilka motiv som finns till att genomföra brukarrevisioner – både av utförare och beställare.

Resultatet visar att en central del av brukarstyrda brukarrevisioner handlar om tillit och förtroende mellan de inblandade parterna; mellan beställare och utförare, mellan intervjuare/brukarrevisorer och respondenter samt mellan verksamhet och brukare/patienter.

Det finns en stor bredd på motiv till att göra brukarrevisioner, till exempel att utvärdera delar av en verksamhet eller att använda revisionernas resultat som en del av en större verksamhetsutveckling. Det framkom även olika perspektiv på vad eller vilka som gynnas av brukarrevisionerna. Medan beställarna (verksamheterna) i huvudsak lyfte fram brukarrevisionerna kopplat till verksamhetens utvecklingsmål, valde flera utförare/brukarrevisorer att även lyfta fram den direkta nyttan för brukarna, till exempel empowering.

Läs hela artikeln här.

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer