Friskvårdsklubbens arbete med resultatet från en brukarrevision

Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Friskvårdsklubben. Den här terminen besökte vi föreningen för uppföljningssamtal.

Friskvårdsklubben är en brukarstyrd förening för vuxna som har eller har haft psykisk ohälsa. Föreningen håller i aktiviteter på olika platser i Göteborg. Exempel på aktiviteter är bordtennis, innebandy, simning, promenad, biljard, bowling, gym, badminton och fotboll. Nedan har vi sammanställt svar från föreningens ordförande och vice ordförande som deltog på uppföljningen.

Hur var det att göra en revision?
”Vi fick bra stöd från NSPH. Våra kontaktpersoner var lyhörda, de var inga oklarheter eller sånt. Vi kände att en del av frågorna inte var utformade för oss. Vi pratade oss fram, vi fick förklara och vara med i processen av att omformulera.

Just anonymiteten och alla olika sätt att bli intervjuade gav många möjligheter. Vi hade inte kunnat nå fram till det resultatet på egenhand om vi själva gjort intervjuerna och haft deltagarna framför oss.

Vi använder rapporten när vi är ute och presenterar. Särskilt bilden med översikten av alla frågor. Jag förklarar att grönt är bra, gult är delvis och att vi inte fick någon röd.”

Hur har ni använt er av rapporten?
Den övervägande majoriteten av frågorna i revisionen fick gröna svar och Friskvårdsklubben har använt rapporten för att peka på föreningens nytta.

”Vi förhandlar med staden om finansiering, vi har nya avtal varje år. Rapporten är ett bevis på att det vi gör är rätt. I år fick vi medlen beviljade då de såg att vi är en verksamhet som är fortsatt bra att stödja. Revisionsrapporten var ett bra underlag för dem att se att det här gör den nytta som det är tänkt att göra.”

Föreningen har också påbörjat arbetat med de områden som gulmarkerades.

”Vi har tänkt mycket på de få frågor som blev gula: Finns det några aktiviteter som du saknar? Kan du påverka utbudet av aktiviteter?

Vi har inte haft tillräckligt med ledare för att ändra i schemat. I år har vi jobbat på att få in fler ledare och att några går upp i tid. Det är något konkret vi gjort för att skapa mer luft i schemat. Vi kan inte starta upp något nytt om någon blir sjuk och vi inte har någon ersättare. Men nu hoppas vi att framförallt till nästa år att kunna bjuda in nya aktiviteter.”

Ordförande och vice ordförande berättar också att föreningen arbetar för att locka fler yngre och kvinnliga medlemmar. Efter pandemin handlar det också om att påminna om att verksamheten finns och här är revisionsrapporten ett bra verktyg.

Uppföljningen visar alltså att brukarstyrda brukarrevisioner gör nytta för både brukarna och verksamheten!