Frukostseminarium om psykisk ohälsa och äldre

Den 2 december anordnar Hjärnkoll Västra Götaland ett frukostseminarium i Göteborg om psykisk ohälsa och äldre.

Anmäl dig här.