Ny satsning på Peer Support i Göteborgs Stad

, ,

Vi är glada att äntligen kunna berätta mer om ett nytt uppdrag med Peer Support som NSPH Västra Götaland har fått av Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Redan under hösten fick vi i uppdrag att utbilda nya peer supportrar. Nu är det klar att det förlängs med att omfatta implementering av Peer Support i olika verksamheter i Göteborgs Stad. NSPH Västra Götaland ansvarar för och leder projektet.

– Överenskommelsen innebär ett viktigt ställningstagande för en återhämtningsinriktad insats som använder sig av personer med erfarenheter av återhämtning från psykisk ohälsa. Det betyder att Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad finansierar en brukarstyrd modell som också bidrar till minskat stigma i samhället, säger Sonny Wåhlstedt, ordförande och verksamhetsansvarig på NSPH Västra Götaland.

NSPH Västra Götaland ansvarar för implementering och handledning

De nya peer supportrarna utbildades under november och december 2023. Förutom att ansvara för rekrytering och utbildning är NSPH Västra Götaland delaktiga i att matcha peer supportrarna med de verksamheter som blir aktuella för att anställa en peer supporter.

– Vi är i början av implementeringen och vi har intresserade verksamheter där peer supportrar kommer att börja arbeta under våren. En peer supporter är redan nu anställd på Angeredsgymnasiet i Göteborg, berättar Sonny.

När de nya peer supportrarna börjar arbeta i verksamheter runtom i staden ansvarar NSPH Västra Götaland för handledning av dem. Handledaren har i uppdrag att stötta och uppmuntra peer supportrarna i yrkesrollen, men också hantera och reflektera kring utmaningar som de stöter på i sitt arbete. Jenny Ahto-Larsson på NSPH Västra Götaland har fått handledaruppdraget:

– Det har varit fantastiskt att få vara med på Peer Support-utbildningen och lära känna de nya peer supportrarna. Det ska bli kul att få följa dem på deras resa och vara behjälplig i deras arbete, men också att få se hur deras historier och erfarenheter kan hjälpa andra människor.

Läs mer om uppdraget här.

Läs mer om vad Peer Support är här.