Hjälp NSPH att kartlägga livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa

Med start i år ska vår riksorganisation NSPH årligen kartlägga hur livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga ser ut, i år med fokus på den ekonomiska situationen.

  • Har din psykiska hälsa någon gång hindrat dig från att gå i skolan, arbeta, utbilda dig eller genomföra annat som varit viktigt för dig?
  • Har du någon gång fått vård eller stöd för din psykiska hälsa?

Om svaret på frågorna är ”ja” kan du besvara enkäten för personer med psykisk ohälsa.

  • Är du anhörig till någon som fått vård och stöd för sin psykiska hälsa, eller vars psykiska hälsa hindrat dem från att göra det de vill? 

Om svaret är ”ja” kan du besvara enkäten för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Mer information och enkäterna finns här.

Resultatet kommer att sammanställas i en rapport som släpps den 10 oktober 2024, på världshälsodagen för psykisk hälsa.

Tack för din hjälp!