Hur går det med Webbutbildning i brukarinflytande?

02 maj, 2022

Arbetet med Webbutbildning i brukarinflytande är i sin slutfas och vi arbetar simultant med att planera inför implementeringen av utbildningen.

– Webbutbildningens manus, intervjuer och animationer är färdigställda och vi fokuserar nu på att finjustera presentationen av materialet i det digitala verktyget för att det ska bli så pedagogiskt och användarvänligt som möjligt, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Parallellt med finjusteringarna sker arbetet med att planera inför implementeringen av webbutbildningen. För att förankra implementeringen i Västra Götalands kommuner och delregioner så sker detta arbetet i nära samarbeta med Styrgrupp Psykisk hälsas två processledare.

– I maj ska vi och dimh, företaget som hjälper oss att bygga det digitala verktyget, presentera webbutbildningen för Styrgrupp Psykisk hälsa. Målet med presentationen är att styrgruppen ska få en överblick av utbildningens innehåll och uppbyggnad. Representanterna i styrgruppen kommer även få möjlighet att komma med tankar och idéer kring hur utbildningen bäst kan spridas och implementeras inom deras olika verksamhetsområden, berättar Johanna.

Webbutbildningen innehåller intervjuer med bland annat enhetschefer och utvecklingsledare från både kommun- och regionsida, representanter från brukarrörelsen och patienter och brukare inom psykiatri och socialpsykiatri. Nedan bjuder vi på ett smakprov från några av dessa intervjuer.

Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

29 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi be ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare till våra brukarrevisioner?

24 maj, 2023
NSPH Västra Götaland genomför årligen brukarstyrda brukarrevisioner. Nu söker vi dig som vill arbeta extra med att intervjua brukare i socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar om vad brukarna tycker är bra och mindre bra med stödet de får. Vem vi söker Vi s ...
Läs mer

Artikelserie peer support: Moni vill få igång samtal och nya perspektiv på psykisk ohälsa

15 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022. En av av de nyutbildade peer supportrarna är Moni, som ...
Läs mer