Hur går det med Webbutbildning i brukarinflytande?

02 maj, 2022

Arbetet med Webbutbildning i brukarinflytande är i sin slutfas och vi arbetar simultant med att planera inför implementeringen av utbildningen.

– Webbutbildningens manus, intervjuer och animationer är färdigställda och vi fokuserar nu på att finjustera presentationen av materialet i det digitala verktyget för att det ska bli så pedagogiskt och användarvänligt som möjligt, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Parallellt med finjusteringarna sker arbetet med att planera inför implementeringen av webbutbildningen. För att förankra implementeringen i Västra Götalands kommuner och delregioner så sker detta arbetet i nära samarbeta med Styrgrupp Psykisk hälsas två processledare.

– I maj ska vi och dimh, företaget som hjälper oss att bygga det digitala verktyget, presentera webbutbildningen för Styrgrupp Psykisk hälsa. Målet med presentationen är att styrgruppen ska få en överblick av utbildningens innehåll och uppbyggnad. Representanterna i styrgruppen kommer även få möjlighet att komma med tankar och idéer kring hur utbildningen bäst kan spridas och implementeras inom deras olika verksamhetsområden, berättar Johanna.

Webbutbildningen innehåller intervjuer med bland annat enhetschefer och utvecklingsledare från både kommun- och regionsida, representanter från brukarrörelsen och patienter och brukare inom psykiatri och socialpsykiatri. Nedan bjuder vi på ett smakprov från några av dessa intervjuer.

Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022
Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna ti ...
Läs mer

Berghagavägens BmSS arbete med resultatet från en brukarrevision

12 september, 2022
Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Berghagavägens boende med särskild service. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Berghagavägens BmSS har 12 lägenheter och hyresgästerna består av både kvinnor och män i å ...
Läs mer

Krönika av Björn Eklund

09 september, 2022
Imorgon, den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag vars syfte är att lyfta frågan om suicid och sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Björn Eklund arbetar på Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd har skrivit en text till ...
Läs mer