Hur går det med Webbutbildning i brukarinflytande?

02 maj, 2022

Arbetet med Webbutbildning i brukarinflytande är i sin slutfas och vi arbetar simultant med att planera inför implementeringen av utbildningen.

– Webbutbildningens manus, intervjuer och animationer är färdigställda och vi fokuserar nu på att finjustera presentationen av materialet i det digitala verktyget för att det ska bli så pedagogiskt och användarvänligt som möjligt, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Parallellt med finjusteringarna sker arbetet med att planera inför implementeringen av webbutbildningen. För att förankra implementeringen i Västra Götalands kommuner och delregioner så sker detta arbetet i nära samarbeta med Styrgrupp Psykisk hälsas två processledare.

– I maj ska vi och dimh, företaget som hjälper oss att bygga det digitala verktyget, presentera webbutbildningen för Styrgrupp Psykisk hälsa. Målet med presentationen är att styrgruppen ska få en överblick av utbildningens innehåll och uppbyggnad. Representanterna i styrgruppen kommer även få möjlighet att komma med tankar och idéer kring hur utbildningen bäst kan spridas och implementeras inom deras olika verksamhetsområden, berättar Johanna.

Webbutbildningen innehåller intervjuer med bland annat enhetschefer och utvecklingsledare från både kommun- och regionsida, representanter från brukarrörelsen och patienter och brukare inom psykiatri och socialpsykiatri. Nedan bjuder vi på ett smakprov från några av dessa intervjuer.

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer