Hur går det med Webbutbildning i brukarinflytande?

02 maj, 2022

Arbetet med Webbutbildning i brukarinflytande är i sin slutfas och vi arbetar simultant med att planera inför implementeringen av utbildningen.

– Webbutbildningens manus, intervjuer och animationer är färdigställda och vi fokuserar nu på att finjustera presentationen av materialet i det digitala verktyget för att det ska bli så pedagogiskt och användarvänligt som möjligt, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Parallellt med finjusteringarna sker arbetet med att planera inför implementeringen av webbutbildningen. För att förankra implementeringen i Västra Götalands kommuner och delregioner så sker detta arbetet i nära samarbeta med Styrgrupp Psykisk hälsas två processledare.

– I maj ska vi och dimh, företaget som hjälper oss att bygga det digitala verktyget, presentera webbutbildningen för Styrgrupp Psykisk hälsa. Målet med presentationen är att styrgruppen ska få en överblick av utbildningens innehåll och uppbyggnad. Representanterna i styrgruppen kommer även få möjlighet att komma med tankar och idéer kring hur utbildningen bäst kan spridas och implementeras inom deras olika verksamhetsområden, berättar Johanna.

Webbutbildningen innehåller intervjuer med bland annat enhetschefer och utvecklingsledare från både kommun- och regionsida, representanter från brukarrörelsen och patienter och brukare inom psykiatri och socialpsykiatri. Nedan bjuder vi på ett smakprov från några av dessa intervjuer.

Funktionshinderenheten Östra Göteborgs arbete med resultatet från en brukarrevision

13 maj, 2022
Under våren 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Funktionshinderenheten Östra Göteborg (numera Funktionsstöd Myndighet Nordost Socialpsykiatri). Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Uppföljningen har varit givande för båda p ...
Läs mer

GLAD VALBORG!

29 april, 2022
Månaderna flyger förbi och det är redan valborg och första maj. Vi skickar med en hälsning och hoppas på fint väder! ...
Läs mer

Har du eller någon du känner erfarenhet av tvångsvård?

29 april, 2022
NSPH riksorganisation har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att undersöka hur patienter och deras anhöriga upplever tvångsvården i Sverige. Det första steget i undersökningen är att samla in erfarenheter via enkäter. Socialstyrelsen har ett särskilt uppdrag från regeringen att kartlägga ...
Läs mer