Hur går det med Webbutbildning i brukarinflytande?

02 maj, 2022

Arbetet med Webbutbildning i brukarinflytande är i sin slutfas och vi arbetar simultant med att planera inför implementeringen av utbildningen.

– Webbutbildningens manus, intervjuer och animationer är färdigställda och vi fokuserar nu på att finjustera presentationen av materialet i det digitala verktyget för att det ska bli så pedagogiskt och användarvänligt som möjligt, berättar en av projektets samordnare, Johanna Jaring.

Parallellt med finjusteringarna sker arbetet med att planera inför implementeringen av webbutbildningen. För att förankra implementeringen i Västra Götalands kommuner och delregioner så sker detta arbetet i nära samarbeta med Styrgrupp Psykisk hälsas två processledare.

– I maj ska vi och dimh, företaget som hjälper oss att bygga det digitala verktyget, presentera webbutbildningen för Styrgrupp Psykisk hälsa. Målet med presentationen är att styrgruppen ska få en överblick av utbildningens innehåll och uppbyggnad. Representanterna i styrgruppen kommer även få möjlighet att komma med tankar och idéer kring hur utbildningen bäst kan spridas och implementeras inom deras olika verksamhetsområden, berättar Johanna.

Webbutbildningen innehåller intervjuer med bland annat enhetschefer och utvecklingsledare från både kommun- och regionsida, representanter från brukarrörelsen och patienter och brukare inom psykiatri och socialpsykiatri. Nedan bjuder vi på ett smakprov från några av dessa intervjuer.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer