Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023

Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal.

Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser av att genomföra brukarrevisioner, hur de har arbetat med resultatet från revision och utmaningen med att nå ut med såväl resultatet som förändringsarbete till sina brukare. Nedan lyfter vi fram några av de saker som framkom på mötet.

Hur upplevde ni att göra en brukarrevision?

– Det känns jättebra, alla hos oss tycker det är positivt att göra brukarrevisioner! Det är också bra med citaten i rapporten, de ger bra information som vi kan prata kring. Man blir dessutom glad av de positiva citaten, de stärker ju personalen och motiverar dem att fortsätta arbeta som de gör med exempelvis bemötande.

Hur har ni arbetat vidare med resultatet?

– Vi har gått igenom resultatet på APT och metodmöten. Vi arbetar med det mesta från resultatet, så som bemötande, regelbundet.

– Några frågor som blev gula eller röda handlar om social kontakt, mötesplatser och fritidsaktiviteter. Vi är ju styrda av uppdrag, vilket innebär att vi inte alltid kan arbeta så aktivt med dessa områden. Informera och dela ut material kan vi dock göra. Vi har nyligen träffat Hälsolots, som ju har många enkla och kostnadsfria aktiviteter som vi kan tipsa om. Vi har även bjudit in föreningar (bland annat Shedo, ÅSS och SPIV) som berättar om sina verksamheter för oss utförare och som vi kan sprida vidare. Dessa fick vi tips om via NSPH Västra Götalands informationsblad om medlemsföreningar. Dessutom har vi bjudit in peer supportern Betty Öst som vi fick tips om i rapporten. Hon berättade om sitt yrke och hur hon kan stötta brukare till aktivitet.

– I första brukarrevisionen vi gjorde (2020) framkom det att vissa brukare märker av att personalen är stressad när de kommer hem till brukaren. Detta var något vi arbetade mycket med då. Trots det upptäckte vi att det framkom även i denna revision, vilket ju innebär att vi måste arbeta ännu mer med det. Vi har tagit upp det på nytt i personalgruppen, till exempel vikten av att inte ta fram telefonen hemma hos brukare.

Har ni nått ut med resultatet till brukarna – på vilket sätt?

– Respondenterna som deltog i undersökningen har fått återkoppling från NSPH Västra Götaland om att den är klar och finns att läsa. Däremot saknar vi ett sammanhang och en plats där vi kan bjuda in brukare brett och berätta om resultatet, men också för andra aktiviteter. Det är en utmaning, men något vi skulle vilja lösa.

Här kan du läsa rapporten.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Digital dialogfika 21/9: tema härskartekniker

14 september, 2023
Den 21 september bjuder NSPH Västra Götaland in till digital dialogfika med tema ”Härskartekniker”. Dagens gäst är Eva Vargas. Eva har en master i globala studier. Hon berättar om olika härskartekniker, hur de fungerar och vad de kan leda till. Vi kommer också prata om hur vi kan arbeta ...
Läs mer