Hur har Personligt Ombud arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

Hösten 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Personligt Ombud. Den här terminen har två träffat verksamhetschefen och metodgruppen för ett uppföljningssamtal.

Personligt Ombud fick ett väldigt bra resultat i brukarrevisionen, men de är ändå måna om att snappa upp önskemålen från respondenterna och utifrån dem förbättra verksamheten. Vi pratade bland annat om hur man kan tänka kring information – både utåtriktad information om Personligt Ombud och deras rollbeskrivning, och information och kommunikation i mötet med deras uppdragsgivare.

Hur upplevde ni att göra en brukarrevision?

– Det har varit mycket bra och bra diskussioner. Vi vill gärna göra en brukarrevision igen om ca 2-3 år, det är bra att ha en röd tråd bland undersökningarna vi gör.

– I framtiden vore det intressant att göra en liknande undersökning, men med personer som har tagit hjälp av oss, men som inte har behov av vårt stöd längre. I och med sekretess kan det vara svårt att genomföra, men det är något att fundera på.

Hur har ni arbetat vidare med resultatet? 

– Vi har diskuterat resultatet på APT och då pratat fritt kring det. Sedan har vi mötts i en metodgrupp och börjat kika närmare på hur vi kan fortsätta arbeta med resultatet. Vi har valt att börja med att fokusera på de fyra punkterna som presenterades på informationsbladet som ni (NSPH Västra Götaland) gav oss, framför allt första och sista punkten (Tydligare upplägg och planering framåt samt Att fler får reda på att Personligt Ombud finns). Det har vi redan påbörjat och arbetar med kontinuerligt.

– Gällande punkten om att sprida mer information om oss och att vi finns försöker vi hitta nya ställen att informera om oss på. Nya arenor dyker upp för det hela tiden, nu senast var vi på Chalmers. Vi brukar även informera om oss på Arbvux (Göteborgs Stad), bibliotek, vårdcentraler och Medborgarkontor. Nyligen hade vi ett intressant möte med kulturtolkar, som vi blev väldigt inspirerade av. De når målgrupper som vi kanske inte når, så där kan vi lära av varandra. Vi samarbetar med er (NSPH Västra Götaland) och olika föreningar också, till exempel ÅSS, IBIS och IFS.

– Vi arbetar i olika team, så vi tänkte börja ses i tvärteam för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Då kan vi till exempel prata om hur vi kan nå ut till ännu fler också.

– Punkten om tydligare upplägg och planering framåt är en svår fråga för oss, eftersom det inte finns några allmängiltiga svar. Vi fokuserar på att möta den enskildes behov. Oavsett är det viktigt med tydlighet på våra möten och att vi frågar personen vi har framför oss hur denne vill göra framåt, till exempel när kontakten ska ske och på vilket sätt. Vi försöker att alltid anpassa information till den enskildes behov. En del vill anteckna själva, några vill ha påminnelse på sms och andra tycker inte om att få massa skriftlig information. Vi möter individer med olika kommunikationsbehov, det är något vi bär med oss från det här samtalet.

– En annan sak som kom fram i rapporten som ett förbättringsförslag eller önskemål är förtydligande av vår rollbeskrivning. Här kan vi till exempel få hjälp av kommunikationsavdelningen på Bräcke Diakoni med att göra informationen så tydlig och enkel som möjligt. Även den här punkten är dock en utmaning för oss, eftersom stödet är så anpassat efter individens behov.

Har ni nått ut med resultatet till brukarna – på vilket sätt?

– Vi har lagt ut information om det på vår hemsida och i sociala medier. Vi har även tagit med oss resultatet till aktivitetshusen och pratat om det på husmöten. Ni (NSPH Västra Götaland) hade även en presentation av resultatet för de respondenter som var intresserade av att höra det.