Inbjudan: Referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus

20 november, 2023

Representerar du en lokal brukar- eller patientföreningar i Skaraborg, eller är du medlem i en annan regional förening och är aktiv i Skaraborg? Vi söker dig som delta på ett referensgruppsmöte gällande barnkonsekvensanalys kopplat till omställning av Skaraborgs Sjukhus.

I september fattade styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslut om en strukturell omställning av Skaraborgs Sjukhus. Omställningen innebär utbudsförändringar som påverkar såväl vuxna som barn och unga. För barn och unga handlar det bland annat om att BUP:s verksamhet i Falköping och Lidköping flyttar till Skövde och Mariestad samt att barnmottagningen i Mariestad flyttar verksamheten till Skövde och Lidköping. Inför att beslutet om omställningen skulle fattas så gjordes en övergripande risk- och konsekvensanalys. Det gjordes dock ingen så kallad Prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys. Denna typ av analys görs för att beslut och åtgärder ska följa barnkonventionen. Sjukhuset har nu beslutat att en sådan barnkonsekvensanalys ska genomföras. Analysen syftar till att identifiera risker och konsekvenser med utbudsförändringarna samt behovet av kompensatoriska åtgärder. I arbetet med analysen vill sjukhuset samla in brukar- och patientperspektivet och har därför kontaktat oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg. Mot bakgrund av detta bjuder vi in till ett referensgruppsmöte för att diskutera dessa frågor.

 

Om referensgruppen

Målgrupp: Representanter från lokala brukar- och patientföreningar i Skaraborg samt regionala föreningar med representanter som är aktiva i Skaraborg.
När: 11 december, kl.13.00-15.30
Plats: Regionens Hus i Skövde, Lokal: Kinnekulle. Stationsgatan 3, 541 80 Skövde.
Anmälan: Senast 3 december, ange kostpreferenser, till: johanna@nsphvastragotaland.se.
Inför mötet: De anmälda föreningarna kommer att få ett antal frågor att förankra i föreningen och bland medlemmarna inför mötet.

 

Här finns inbjudan som PDF. Sprid den gärna till personer du tror kan vara intresserade!

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer