Inbjudan till workshop om brukarstyrd inläggning för personer med samsjuklighet

Har du erfarenhet av samsjuklighet (missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa) och vill delta i en workshop om brukarstyrd inläggning för personer med sådan samsjuklighet? Välkommen att anmäla ditt intresse!

Beroendevården på Sahlgrenska undersöker förutsättningarna för brukarstyrd inläggning för målgruppen samsjuklighet, patienter med missbruk/beroende och psykisk ohälsa. De vill gärna ta del av brukar- och patientperspektivet och har därför bland annat tagit kontakt med NSPH Västra Götaland och Göteborg. Vi bjuder därför in till en workshop för att samla in värdefulla synpunkter direkt från målgruppen det berör.

 

Om workshopen

Målgrupp: Personer med samsjuklighet (missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa) som vårdas eller nyligen vårdats inom beroendevården/psykiatrin, gärna med erfarenhet av injektions-/tablettmissbruk.
Datum och tid: 15 november, kl.13.00-16.00
Plats: NSPH Västra Götaland och Göteborgs kansli, Olof Palmes plats 1, våning 6

Workshopens innehåll:

  • Presentation om initiativet från beroendevården
  • Gruppdiskussioner om bland annat syfte, målgruppens behov och stödets utformning
  • Återsamling, summering och reflektion

Under diskussionerna kommer inga representanter från vården att närvara. NSPH kommer att sammanställa det som framkommer och lämna ett skriftligt förslag på hur en sådan avdelning kan skapas med patient- och brukarperspektivet i fokus.

 

Anmälan

Anmäl intresse och skicka med en kort beskrivning om dina erfarenheter/den förening som du representerar till: johanna@nsphvastragotaland.se senast 8 november. Workshopen har ett begränsat antal platser och därför kommer ett urval att göras utifrån de intresseanmälningar som kommer in.

 

Vad är brukarstyrd inläggning?

Det som kännetecknar brukarstyrd inläggning, och skiljer insatsen från andra liknande metoder, är att det görs en överenskommelse mellan patienten och hälso- och sjukvården om när och hur inläggning i heldygnsvård ska ske. Patienten beslutar sedan själv om inläggningen utan överprövning av hälso- och sjukvården.

 

Här finns inbjudan som PDF. Sprid den gärna till personer du tror kan vara intresserade!