Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022

Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna till flera olika föreläsare som presenterar både kunskapsläge samt goda exempel.

 

Program:

09.00 – 9.15 Välkommen från Bräcke projekt TrUSt
09.15 – 9.30 Emma Larsson – Om att vara förälder
09.30 – 10.00 Maria Wikström – En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
10.00 – 10.30 Fikapaus
10.30 – 11.10 Therese Lindström – Föräldrar med adhd: Utmaningar, önskemål och stöd i familjevardagen och föräldraskap
11.15 – 11.40 Fredrik Bremström – Vara förälder – reflektioner och perspektiv kring föräldraskap
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.00 Emma Larsson – Erfarenheter av föräldraskapsstöd
13.00 – 13.40 Karin Mellgren & Emma Nyqvist – Eleonoragruppens arbete med familjer
13.45 – 14.25 Lydia Springer & Tommie Forslund – Att stärka föräldrar med kognitiva svårigheter: Kunskap och erfarenheter från Region Uppsala
14.30 – 15.00 Bräcke projekt TrUSt knyter ihop dagen

Anmäl dig här senast 19 oktober.

Du hittar hela inbjudan här.

NSPH Västra Götaland på årets Bokmässa

25 september, 2023
På torsdag drar årets Bokmässa igång! Vår riksorganisation, NSPH, har skapat Scenen för psykisk hälsa, en arena om psykiskt mående och som gästas av författare, psykologer, psykiatriker, egenerfarna, anhöriga och andra som på olika sätt ger sitt perspektiv på temat psykisk hälsa. ...
Läs mer

Vi söker nya peer supportrar!

15 september, 2023
Vill du arbeta som själverfaren stödperson inom Göteborgs Stad? Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som peer supporter inom Göteborgs Stad. En peer supporter är en själverfaren stödperson för människor som befinner sig i ett tillstånd där de behöver mycket stöd och hjälp. ...
Läs mer

Hur har Majorna-Linnés boendestöd arbetat med resultatet från brukarrevisionen?

14 september, 2023
Under våren 2022 genomförde NSPH Västra Götaland en brukarrevision på Majorna-Linnés boendestöd (numera Boendestöd Centrum 3). Den här terminen har två träffat två stödpedagoger från verksamheten för ett uppföljningssamtal. Det blev en bra dialog där vi pratade om deras upplevelser ...
Läs mer