Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022

Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna till flera olika föreläsare som presenterar både kunskapsläge samt goda exempel.

 

Program:

09.00 – 9.15 Välkommen från Bräcke projekt TrUSt
09.15 – 9.30 Emma Larsson – Om att vara förälder
09.30 – 10.00 Maria Wikström – En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
10.00 – 10.30 Fikapaus
10.30 – 11.10 Therese Lindström – Föräldrar med adhd: Utmaningar, önskemål och stöd i familjevardagen och föräldraskap
11.15 – 11.40 Fredrik Bremström – Vara förälder – reflektioner och perspektiv kring föräldraskap
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.00 Emma Larsson – Erfarenheter av föräldraskapsstöd
13.00 – 13.40 Karin Mellgren & Emma Nyqvist – Eleonoragruppens arbete med familjer
13.45 – 14.25 Lydia Springer & Tommie Forslund – Att stärka föräldrar med kognitiva svårigheter: Kunskap och erfarenheter från Region Uppsala
14.30 – 15.00 Bräcke projekt TrUSt knyter ihop dagen

Anmäl dig här senast 19 oktober.

Du hittar hela inbjudan här.

Artikelserie peer support: Jeanette bygger relationer utifrån sina erfarenheter av psykisk ohälsa

29 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016, men i och med en ökad efterfrågan utbildades fler under hösten 2022. I den sista delen av vår artikelserie om peer support ska vi be ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare till våra brukarrevisioner?

24 maj, 2023
NSPH Västra Götaland genomför årligen brukarstyrda brukarrevisioner. Nu söker vi dig som vill arbeta extra med att intervjua brukare i socialpsykiatriska verksamheter i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar om vad brukarna tycker är bra och mindre bra med stödet de får. Vem vi söker Vi s ...
Läs mer

Artikelserie peer support: Moni vill få igång samtal och nya perspektiv på psykisk ohälsa

15 maj, 2023
Yrkesrollen peer support* blir allt mer eftertraktad av både arbetsgivare och arbetstagare. I Västra Götaland har det funnits aktiva peer supportrar sedan 2016. I och med en ökad efterfrågan utbildades nya ”peerar” under hösten 2022. En av av de nyutbildade peer supportrarna är Moni, som ...
Läs mer