Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022

Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna till flera olika föreläsare som presenterar både kunskapsläge samt goda exempel.

 

Program:

09.00 – 9.15 Välkommen från Bräcke projekt TrUSt
09.15 – 9.30 Emma Larsson – Om att vara förälder
09.30 – 10.00 Maria Wikström – En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
10.00 – 10.30 Fikapaus
10.30 – 11.10 Therese Lindström – Föräldrar med adhd: Utmaningar, önskemål och stöd i familjevardagen och föräldraskap
11.15 – 11.40 Fredrik Bremström – Vara förälder – reflektioner och perspektiv kring föräldraskap
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.00 Emma Larsson – Erfarenheter av föräldraskapsstöd
13.00 – 13.40 Karin Mellgren & Emma Nyqvist – Eleonoragruppens arbete med familjer
13.45 – 14.25 Lydia Springer & Tommie Forslund – Att stärka föräldrar med kognitiva svårigheter: Kunskap och erfarenheter från Region Uppsala
14.30 – 15.00 Bräcke projekt TrUSt knyter ihop dagen

Anmäl dig här senast 19 oktober.

Du hittar hela inbjudan här.

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer