Inspirationskonferens: Att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

16 september, 2022

Den 20 oktober anordnar Bräcke diakoni och NSPH Västra Götaland och Göteborg en kostnadsfri digital inspirationskonferens kring att stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF.

Under dagen får du ta del av hur man kan stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF. Du får lyssna till flera olika föreläsare som presenterar både kunskapsläge samt goda exempel.

 

Program:

09.00 – 9.15 Välkommen från Bräcke projekt TrUSt
09.15 – 9.30 Emma Larsson – Om att vara förälder
09.30 – 10.00 Maria Wikström – En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
10.00 – 10.30 Fikapaus
10.30 – 11.10 Therese Lindström – Föräldrar med adhd: Utmaningar, önskemål och stöd i familjevardagen och föräldraskap
11.15 – 11.40 Fredrik Bremström – Vara förälder – reflektioner och perspektiv kring föräldraskap
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 13.00 Emma Larsson – Erfarenheter av föräldraskapsstöd
13.00 – 13.40 Karin Mellgren & Emma Nyqvist – Eleonoragruppens arbete med familjer
13.45 – 14.25 Lydia Springer & Tommie Forslund – Att stärka föräldrar med kognitiva svårigheter: Kunskap och erfarenheter från Region Uppsala
14.30 – 15.00 Bräcke projekt TrUSt knyter ihop dagen

Anmäl dig här senast 19 oktober.

Du hittar hela inbjudan här.

Berghagavägens BmSS arbete med resultatet från en brukarrevision

12 september, 2022
Under hösten 2021 utförde NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarrevision på Berghagavägens boende med särskild service. Den här terminen besökte vi verksamheten för uppföljningssamtal. Berghagavägens BmSS har 12 lägenheter och hyresgästerna består av både kvinnor och män i å ...
Läs mer

Krönika av Björn Eklund

09 september, 2022
Imorgon, den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag vars syfte är att lyfta frågan om suicid och sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Björn Eklund arbetar på Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd har skrivit en text till ...
Läs mer

Vill du arbeta extra som intervjuare?

31 augusti, 2022
Nu söker vi brukarrevisorer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill intervjua brukare i våra brukarundersökningar. NSPH Västra Götaland och Göteborg genomför årligen brukarstyrda brukarundersökningar. Nu söker vi dig som vill intervjua brukare i våra brukarundersökningar. Materi ...
Läs mer