”Konstrepubliken – Psykiatrins Monument” belyser problem och möjligheter i psykiatrin

Kan konstnärligt brukarinflytande påverka den psykiatriska vården? Det tror och hoppas personerna bakom projektet Konstrepubliken – Psykiatrins Monument. ”Vi vill skapa en plats där vi kan prata om relationen mellan psykisk ohälsa och konst och kultur. Skapande kan vara en viktig del till läkandet i en kris, men det kan också fungera som en ventil för den som lever med psykisk ohälsa i form av olika livslånga diagnoser”, säger produktionsledaren Inez Edström Thoresson.

Projektet har beviljats pengar från Konstnärsnämnden för att bedriva arbetet. Bakgrunden till Konstrepubliken – Psykiatrins Monument är verksamheten i konstateljén på Psykiatri Affektiva (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), som framgångsrikt har arbetat med kreativitet som en del i tillfrisknandet. Inez och kollegan Stefan Karlsson har tidigare gjort insatser för att behålla den nedläggningshotade konstateljén på Psykiatri Affektiva – insatser som bidrog till att konstateljén finns kvar idag.

Konstprojektet har skapats för att bilda opinion och belysa problematik i psykiatrin, men också föreslå möjligheter till förbättringar.

– Idag kan psykiatrin upplevas fyrkantig och otillräckligt. Både för patienter och personal. Vi vill skapa ett alternativ till detta. En plats som fungerar annorlunda. En plats som vi fyller med konst och erfarenheter, där vi kan lära oss av varandra och se vilken roll konsten kan spela i att bidra till den psykiska hälsa, både på ett personligt plan för de som lever med en psykiatrisk diagnos och på ett bredare folkhälsoplan, berättar Inez.


Skiss av projektet

Sida vid sida arbetar patienter, personal samt etablerade konstnärer och arkitekter fram en skulptur vid namn Vulkano på Backaplan. Arbetet sker mellan maj och juli. Därefter kommer en publik bjudas in att delta i seminarier, workshops, utställningar och föreläsningar om psykisk ohälsa och konstnärligt arbete inne i konstverket. Vissa aktiviteter kommer även ske på Backaplan samt på Facebook.


Skiss av projektet

NSPHiG är mycket positiva till initiativet, i synnerhet att involvera patienter i hela processen. Vi kommer att följa projektets utveckling och uppdatera med mer information. Under tiden kan du läsa mer om processen, konstnärerna och föreläsare på hemsidan eller i projektets Facebook-grupp.

Bilderna är projektets egna. Skissen högst upp är skapad av Sara Lännerström.