Krönika av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist

09 december, 2022

Imorgon är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist som är samordnare för NSPH Västra Götaland och Göteborgs förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag har skrivit en text tillägnad den här dagen.

Imorgon är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I ett land som vårt där de flesta har det relativt gott ställt är det lätt att ta våra rättigheter för givet. De mänskliga rättigheterna slogs fast som en reaktion på de grymheter som begicks under andra världskriget, de flesta av världens länder enade sig kring ett antal konventioner som ett skydd för att grymheterna aldrig skulle kunna upprepas. Men i vår omvärld pågår det just nu krig och konflikter där brott mot de mänskliga rättigheterna begås och även här i Sverige lever många människor i utsatthet och marginalisering. Människors psykiska mående påverkas då de inte får sina rättigheter tillgodosedda. Därför är det viktigt med en dag som påminner oss om att de mänskliga rättigheterna fortfarande är lika relevanta och aktuella.

De mänskliga rättigheternas utgångspunkt är att vi alla är födda fria och lika i värde och rättigheter och att vi alla har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Detta kallas för de mänskliga rättigheternas universalism och det innebär att de mänskliga rättigheterna gäller alla, överallt och alltid! Ingen får heller diskrimineras och ingens tillgång till de mänskliga rättigheterna får göras beroende av olika omständigheter som till exempel ras, kön, religiös övertygelse eller sexuell läggning! En tredje viktig princip som genomsyrar mänskliga rättighetssystemet är att mina rättigheter tar slut där dina börjar. Man får alltså inte kränka någon annans rättigheter i de mänskliga rättigheternas namn.

Dessa principer och grundstenar för allas våra mänskliga rättigheter kan tyckas svåra eller rent av omöjliga att uppnå. Hela tiden ser vi i omvärlden och här hemma hur dessa principer och grundvalar kränks och sätts på stora prov. Man brukar säga att det är först under svårare omständigheter som de mänskliga rättigheterna prövas och utmanas. Men särskilt då är det viktigt att inte tappa hoppet och visionen om universalism, icke-diskriminering och okränkbarhet.

Alternativet att ge upp inför ibland överväldigande hinder för uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna är inte en framkomlig väg utan då rör vi oss bara längre från grundvalarna och visionen om allas lika rätt.

Deklarationer och konventioner är mycket viktiga men vi tror att det stora hoppet för de mänskliga rättigheternas realiserande också ligger i det vardagliga och det som kan tyckas litet. Till exempel i de små mötena människor emellan. Och här har var och en av oss vårt individuella inflytande vilket tillsammans utgör en viktig och stor potential till ett gemensamt starkt kollektivt inflytande.

Vi brukar kalla detta för Fjärilseffekten vilket beskriver att om vi alla börjar göra lite skillnad just där vi är, i det vi kan, så blir det sammantaget en kraftfull gemensam rörelse mot att kunna uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla, överallt och alltid!

Det är i mötet människor emellan som vi blir till och de mänskliga rättigheterna blir verklighet i praktiken och just här kan vi alla, var och en, göra skillnad. Och tillsammans skapar vi stor skillnad, mot en bättre värld, möte för möte och människa för människa!

 

Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist,
Samordnare för NSPH Västra Götalands och Göteborgs förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag

Första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender

03 december, 2023
Idag är det första advent och dags för den första luckan i NSPH Västra Götalands brukarinflytandekalender, med nedslag i året som gått. Klippet handlar om Hjärnkoll i Västra Götalands uppmärksammande av transerfarenhet och psykisk ohälsa, med utgångpunkt i en ambassadörs be ...
Läs mer

Brukarrevisionsrapport: Berghagavägens BmSS (Göteborgs Stad)

01 december, 2023
Brukarrevisionen av Berghagavägens BmSS (Bostad med särskild service) i Göteborgs Stad är nu klar. I rapporten är hela resultatet sammanställt följt av ett antal styrkor och utvecklingsområden. Berghagavägens BmSS har 11 hyresgäster. I brukarrevisionen deltog 6 av dem, som intervjuades he ...
Läs mer

Digital dialogfika 14/12: tema anhörigskap

30 november, 2023
Den 14 december bjuder NSPH Västra Götaland in till årets sista digital dialogfika, denna gång med tema ”Anhörigskap”. Dagens gäster är Lena Eilersson (Anhörig Göteborg) samt Eva Garbielsson och Monica Albinsson (Anhörigkonsulenter). Tillsammans samtalar vi om anhörigskapet och de an ...
Läs mer