Krönika av Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist

09 december, 2022

Imorgon är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist som är samordnare för NSPH Västra Götaland och Göteborgs förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag har skrivit en text tillägnad den här dagen.

Imorgon är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I ett land som vårt där de flesta har det relativt gott ställt är det lätt att ta våra rättigheter för givet. De mänskliga rättigheterna slogs fast som en reaktion på de grymheter som begicks under andra världskriget, de flesta av världens länder enade sig kring ett antal konventioner som ett skydd för att grymheterna aldrig skulle kunna upprepas. Men i vår omvärld pågår det just nu krig och konflikter där brott mot de mänskliga rättigheterna begås och även här i Sverige lever många människor i utsatthet och marginalisering. Människors psykiska mående påverkas då de inte får sina rättigheter tillgodosedda. Därför är det viktigt med en dag som påminner oss om att de mänskliga rättigheterna fortfarande är lika relevanta och aktuella.

De mänskliga rättigheternas utgångspunkt är att vi alla är födda fria och lika i värde och rättigheter och att vi alla har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Detta kallas för de mänskliga rättigheternas universalism och det innebär att de mänskliga rättigheterna gäller alla, överallt och alltid! Ingen får heller diskrimineras och ingens tillgång till de mänskliga rättigheterna får göras beroende av olika omständigheter som till exempel ras, kön, religiös övertygelse eller sexuell läggning! En tredje viktig princip som genomsyrar mänskliga rättighetssystemet är att mina rättigheter tar slut där dina börjar. Man får alltså inte kränka någon annans rättigheter i de mänskliga rättigheternas namn.

Dessa principer och grundstenar för allas våra mänskliga rättigheter kan tyckas svåra eller rent av omöjliga att uppnå. Hela tiden ser vi i omvärlden och här hemma hur dessa principer och grundvalar kränks och sätts på stora prov. Man brukar säga att det är först under svårare omständigheter som de mänskliga rättigheterna prövas och utmanas. Men särskilt då är det viktigt att inte tappa hoppet och visionen om universalism, icke-diskriminering och okränkbarhet.

Alternativet att ge upp inför ibland överväldigande hinder för uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna är inte en framkomlig väg utan då rör vi oss bara längre från grundvalarna och visionen om allas lika rätt.

Deklarationer och konventioner är mycket viktiga men vi tror att det stora hoppet för de mänskliga rättigheternas realiserande också ligger i det vardagliga och det som kan tyckas litet. Till exempel i de små mötena människor emellan. Och här har var och en av oss vårt individuella inflytande vilket tillsammans utgör en viktig och stor potential till ett gemensamt starkt kollektivt inflytande.

Vi brukar kalla detta för Fjärilseffekten vilket beskriver att om vi alla börjar göra lite skillnad just där vi är, i det vi kan, så blir det sammantaget en kraftfull gemensam rörelse mot att kunna uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla, överallt och alltid!

Det är i mötet människor emellan som vi blir till och de mänskliga rättigheterna blir verklighet i praktiken och just här kan vi alla, var och en, göra skillnad. Och tillsammans skapar vi stor skillnad, mot en bättre värld, möte för möte och människa för människa!

 

Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist,
Samordnare för NSPH Västra Götalands och Göteborgs förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag

Webbutbildning i brukarinflytande är klar!

25 januari, 2023
Flera av oss på NSPH Västra Götaland och Göteborg har levt med Webbutbildning i brukarinflytande under en lång tid. Nu kan vi med stor glädje meddela att webbutbildningen är klar! Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt stödja till en långsiktig ...
Läs mer

Sprid eller svara på undersökning om ungdomsmottagningar

11 januari, 2023
Vill du hjälpa oss att sprida en enkät till en brukarundersökning om vad ungdomar i Västra Götaland tycker om ungdomsmottagningar? Eller vill du själv delta i undersökningen? Under vårterminen gör NSPH Västra Götaland och Göteborg en brukarundersökning i enkätform om vad ungdomar upp ...
Läs mer

God jul och gott nytt år!

22 december, 2022
Vi på NSPH Västra Götaland och Göteborg vill önska dig en god och fridfull jul och ett gott nytt år! Vi på kansliet är lediga i mellandagarna men vi ses igen i januari! Vi vill också påminna om att julen tyvärr inte är en fridfull tid för alla. För de som mår dåligt, är sjuka oc ...
Läs mer