Informationsmaterial

På den här sidan samlar vi externt informationsmaterial som vi har tagit fram om vår verksamhet, våra projekt och intressepolitiska områden.

Vilka är vi?

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg startade 2008. Vi är ett nätverk bestående av 16 medlemsföreningar inom området psykisk hälsa. Läs mer om vad vi gör och hur vi arbetar.

Vilka är vi?

Föreningsflyer

NSPH Västra Götaland och Göteborg består av ett antal patient-, brukar- och anhörigföreningar i samverkan. Denna flyer ger en kort presentation av nätverket och föreningarna. Den kan användas och spridas till såväl verksamheter som föreningar och enskilda brukare.

Föreningsflyer digital

Så vill vi ha det

I visionsskriften ”Så vill vi ha det” kan du läsa om NSPH-nätverkens vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer.

Så vill vi ha det

Dina rättigheter i vården

Du som söker vård har rättigheter. Vet du vilka de är? NSPH Västra Götaland och Göteborg har tagit fram en fickbroschyr om dina rättigheter inom psykiatrisk vård. Broschyren riktar sig både till dig som ska söka psykiatrisk vård och dig som redan behandlas inom psykiatrisk vård.

Rättigheter i vården digital

Vad är Peer Support?

Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser. Denna skrift varvar information om projektet med röster från både peer supportrar och olika verksamheter.

Vad är Peer Support?

Reportagebok Peer Support

Erfarenheterna av Peer Support visar att fördelarna är många och allt mer dokumenterade. Denna reportagebok sammanfattar vad vad Peer Support innebär i en svensk kontext, hur det har introducerats och vuxit fram och vilka vinster eller utmaningar som inträffat längs vägen. Den passar såväl brukare som vårdpersonal, forskare, politiker och representanter från kommuner och landsting.

Reportagebok Peer Support