Attention Hisingen-Kungälv

Attention Hisingen-Kungälv är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, ASD/Aspergers syndrom, språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi samlar alla med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under ett tak och skiljer oss därför från andra organisationer. Attention ska vara en bred organisation som är öppen för alla som intresserar sig för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hos oss finns de som har en diagnos, anhöriga och de som arbetar med eller forskar om funktionsnedsättningarna.

Vi har träffar både på Hisingen och i Kungälv och har aktiviteter några gånger om året.

Lokalföreningen är ansluten till Riksförbundet Attention.

Besök vår hemsida för mer information.